Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Utrecht bij koplopers meest innovatieve regio's van Europa

23/08/2016

Utrecht behoort tot de meest innovatieve regio’s van Europa. Samen met 35 van de in totaal 214 beoordeelde regio’s wordt Utrecht gerekend tot Innovatieleider: regio’s met innovatieprestaties die ver boven het EU-gemiddelde liggen. Dit blijkt uit de European Innovation Scoreboard dat jaarlijks een beoordeling geeft van de innovatieprestaties van de lidstaten en hun regio’s.

Utrecht scoort vooral sterk op het gebied van hoger onderwijs, publieke uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) en het sterke vermogen van het regionale MKB om samen te werken en product- en procesinnovaties te ontwikkelen. Zwakkere punten zijn de uitgaven van het bedrijfsleven aan R&D-activiteiten, niet R&D-gerelateerde uitgaven en verkoop van nieuwe productinnovaties. Ondanks de goede prestaties, is de innovatiescore in Utrecht net als in vele andere vooraanstaande innovatieve regio’s wel licht afgenomen ten opzichte van de vorige index (2014). Het blijft daarom zaak om continue in te zetten op het verbeteren van innovatieve vermogen van de regio. Utrecht zet zich hier onder andere voor in middels de Economic Board Utrecht.

Binnen Nederland behoort Utrecht samen met Noord-Brabant tot de Europese top. Ook de andere Nederlandse provincies presteren bovengemiddeld sterk op het gebied van innovatie (Sterke Innovatoren). Door deze sterke prestaties voert Nederland samen met Denemarken, Finland, Zweden en Duitsland de lijst aan van meest innovatieve landen. Ten opzichte van Zuid-Korea, Zwitserland, de Verenigde Staten en Japan heeft de EU echter nog een slag te maken.

Het volledige rapport inclusief regionale uitsplitsing kunt u vinden op de website van de Europese Commissie.

Naast de Innovation Scoreboard stelt de Europese Commissie iedere vier jaar ook een lijst op van meest competitieve regio’s, de Regional Competitiveness Index. In de vorige editie (2013) werd Utrecht benoemd tot meest competitieve regio van de EU. De uitslag van de nieuwe editie van de index wordt in dit najaar verwacht.