Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Suwinet bij 36 gemeenten nog onveilig

06/09/2016

Staatssecretaris Klijnsma

Suwinet, het system waarmee gemeenten en uitvoeringsorganisaties persoonlijke gegevens van burgers uitwisselen, is bij 36 gemeenten nog onveilig. Dat blijkt uit informatie van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. Veel gemeenten hebben het afgelopen jaar stappen gemaakt.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel werd gesteld dat 'de helft van de gemeenten' een onveilig Suwinet heeft. Dat is gebaseerd op de situatie in september 2015. Inmiddels zijn er nog 36 van de 390 gemeenten die niet aan de normen voldoen.

Flinke stijging in ‘veilige’ gemeenten

Klijnsma bood deze week het rapport ‘veilig omgaan met elkaars gegevens’ van de Inspectie SZW aan bij de Tweede Kamer. In het rapport zijn de bevindingen van de inspectie over de de beveiliging van Suwinet tussen september 2014 en september 2015 beschreven. Klijnsma is verheugd met het rapport omdat ‘veel gemeenten de handschoen hebben opgepakt’. In september 2013 voldeed slechts 4 procent aan de eisen, in september 2014 was dat 17 procent en in september 2015 voldeed 49 procent van de gemeenten aan de zeven essentiële beveiligingsnormen.

Samenwerkingsverbanden scoren beter

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten die samenwerkingsverbanden met andere gemeenten zijn aangegaan beter scoren, zo constateert Klijnsma. 'Bij zelfstandige gemeenten voldeed 34 procent aan alle zeven normen, maar bij samenwerkingsverbanden is dat percentage 58 procent.'

Suwinet moet snel op orde

De 198 gemeenten die in september 2015 niet aan de zeven essentiële normen voldeden, hebben in maart 2016 een vooraankondiging tot een aanwijzing van Klijnsma gekregen. Binnen een termijn, die tussen de 6 en 12 weken ligt, dienen deze gemeenten de beveiliging van SUWInet op orde te brengen. Inmiddels heeft Klijnsma van 162 gemeenten een verklaring ontvangen, waarin staat dat wordt voldaan aan alle 7 essentiële normen. Dit aantal loopt nog steeds op, aldus de staatssecretaris. Er zijn nog 36 gemeenten over die niet aan de normen voldoen.

Sancties en maatregelen

Gemeenten die niet voldoen moeten haast maken deze zomer, want er dreigen sancties te volgen. Als gemeenten na september 2016 niet voldoen aan de normen, komen ze in een 'escalatieprotocol' terecht. Klijnsma: 'In deze fase kan ik, afhankelijk van de individuele omstandigheden, gemeenten bijvoorbeeld verplichten om een externe deskundige aan te stellen om, op kosten van de gemeente, de beveiliging op orde te brengen.' Uiteindelijk kunnen gemeenten zelfs helemaal afgesloten worden van Suwinet.

Lees hier voor de volledige Kamerbrief

Bron: Binnenlands Bestuur Digitaal