Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uniforme ICT inkoopvoorwaarden voor gemeenten in consultatie

06/09/2016

Momenteel is een conceptversie van de GIBIT beschikbaar die in een brede consultatie wordt getoetst bij gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en leveranciers.

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2015 is besloten om te komen tot ICT inkoopvoorwaarden welke door alle gemeenten gebruikt kunnen worden. De doelstelling hiervan betreft het professionaliseren van het gemeentelijk opdrachtgeverschap en het strikter kunnen aansturen van de ICT markt vanuit de inkoopfunctie van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Op basis van dit besluit is de GIBIT opgesteld: Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. De GIBIT is gebaseerd op de ARBIT en waar nodig aangevuld en meer toegesneden op de behoeften van gemeenten.

Meer informatie