Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale dienstverlening overheid onder de loep

20/09/2016

Het digitaliseren van de dienstverlening van de overheid staat als belangrijk punt opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. De doelstelling is dat iedere burger en ondernemer in 2017 online aanvragen kan indienen. Is de overheid goed op weg? Of moeten er nog veel stappen worden gezet? Dat is de vraag!

Onderzoek

Om deze vraag te beantwoorden is deze zomer voor het derde jaar op rij onderzoek gedaan naar de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de digitale volwassenheid is van het product. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en wordt medio september afgerond. 

De scope van het onderzoek betreft alle gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast richt het onderzoek zich op diverse producten van departementen en uitvoeringsorganisaties. Er is een onderscheid gemaakt naar de inbreng van het netwerk Manifestgroep (grote uitvoeringsorganisaties) en de kleine uitvoeringsorganisaties verenigd in samenwerkingsverband Klein Lef.

Voor de gemeenten zijn 57 producten onderzocht, voor de provincies 32 en voor de waterschappen 14. Voor de Departementen en uitvoeringsorganisaties (niet behorende tot Manifestgroep of Klein Lef) zijn 44 organisaties en 314 producten onderzocht, terwijl voor de Manifestgroep 15 uitvoeringsorganisaties en 89 producten zijn onderzocht. Voor Klein Lef zijn 18 uitvoeringsorganisaties en 130 producten meegenomen in dit onderzoek.

Meer informatie over Digitaal 2017