Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Een gebruiksvriendelijke online overheid

20/09/2016

Het manifest Gebruiker Centraal bevat vijf ontwerpprincipes voor een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen. Het doel van het manifest is de dienstverlening van de overheid te verbeteren, drempels en kosten te verlagen en fouten te vermijden.

Het manifest en de ontwerpprincipes zijn opgesteld door de overheidsbrede kenniscommunity Gebruiker Centraal. Met het manifest wordt draagvlak op bestuurlijk niveau gecreëerd. Het is een intentieverklaring waarmee de professional de ruimte krijgt om bij het bedenken en realiseren van (digitale) dienstverlening de gebruiker centraal te zetten. 

De vijf ontwerpprincipes

In het manifest staan vijf ontwerpprincipes omschreven. Ze luiden als volgt:

  1. Zet de gebruiker centraal Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de techniek of je organisatie.
  2. Wees pas tevreden als je gebruiker het is Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen.
  3. Maak het eenvoudig voor de gebruiker Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf begrijpelijk.
  4. Ga uit van feiten, niet van aannames Ontwerp op basis van feiten en gebruiksonderzoek, en ga er niet vanuit dat je gebruiker is zoals jij.
  5. Wees transparant en deel je kennis Werk samen en deel je kennis en ervaring. En sta open voor feedback.

Ook tekenen?

Diverse bestuurders hebben het manifest al ondertekend. Zo ook Digicommissaris Bas Eenhoorn, tevens ambassadeur van Digitaal Centraal. Meer informatie over het tekenen van het maifest is te vinden op de website van Gebruiker Centraal