Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Slechts 21 gemeenten melden open data aan

20/09/2016

Een tiende van alle overheidsorganisaties meldt open datasets via het rijksportaal data.overheid.nl. Bij gemeenten is dat slechts 1 op de 20.

Van de 1.069 formeel bekende overheidsorganisaties zijn van 89 overheidsorganisaties datasets te vinden via dit centrale open data portaal. Het gaat om overheidsorganisaties die geïdentificeerd zijn met de OWMS-standaard, deze metadatastandaard gebruikt de overheid zelf voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative.

CBS
Hoewel alle ministeries en provincies een of meerdere datasets hebben aangemeld, zijn slechts datasets van 21 van de in totaal 395 gemeenten, 7 van 246 regionale samenwerkingsorganen, 12 van 155 Zelfstandige Bestuursorganen en 4 van de 23 waterschappen. Hoog Colleges van Staat, Openbare Lichamen en het Koninklijk Huis hebben nog geen enkele dataset aangemeld.

Op het moment van de test op 24 augustus waren 7813 datasets aangemeld via data.overheid.nl, waarvan iets meer dan de helft (3880) afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gevolgd door Rijkswaterstaat (1309). Hoewel bij de ministeries de meeste datasets door Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijken te zijn aangemeld, zijn van de 173 datasets van dit ministerie slechts 2 datasets die geen kopie zijn van het CBS.

Dat zo'n 980 overheidsorganisaties geen datasets melden via data.overheid.nl betekent niet dat deze instellingen geen overheidsinformatie publiceren als open data. Er zijn gemeenten die weliswaar data beschikbaar hebben op een eigen website of dataportaal maar de meeste gemeenten hebben dat niet aangemeld via data.overheid.nl. Op deze manier blijft deze informatie moeilijk te vinden.

Bekijk hier het aantal data sets per overheids organisatie >>