Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Amstelveen legt de ICT-lat wat hoger

18/10/2016

Met de ICT-vereisten net een stap verder gaan dan wat de wet vereist. Dat is wat gemeente Amstelveen – vrijwillig – doet.

Gemeente Amstelveen stelt hogere eisen aan bedrijfscontinuïteit dan de wet voorschrijft. De wettelijke eisen moeten garanderen dat de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) binnen 48 uur na een calamiteit - zoals het afbranden van het raadshuis - weer volledig operationeel zijn. Amstelveen heeft besloten dezelfde wettelijke beschikbaarheidseisen ook te hanteren voor een aantal andere cruciale toepassingen, waaronder e-mail.

Crisissituatie
Erik Kogenhop, teamleider ICT gemeente Amstelveen vindt het niet genoeg om in een noodsituatie alleen de BRP en BAG binnen 24 uur weer op orde te hebben, vertelt hij in Computable. Er bestaat vooralsnog geen verplichting om ook een mailserver binnen twee dagen te herstellen. Kogenhop: 'Gemeenten mogen daar best drie weken over doen. Maar in een crisissituatie kan bijvoorbeeld de afdeling communicatie echt niet zonder een werkende website, telefoon en e-mail. Je moet burgers en de pers natuurlijk wel kunnen informeren over de gevolgen van een ramp.'

Reservekopie
Daarom besloot Amstelveen dezelfde beschikbaarheidseisen voor de BRP en BAG ook te hanteren voor een aantal andere cruciale toepassingen, waaronder e-mail. Daarbij zorgt ze dat er altijd een disk met een kopie van de data beschikbaar is. Vorig jaar kwam dat nog goed van pas. 'In 2015 heeft de gemeente te maken gehad met ransomware', vertelt Kogenhop. 'Daardoor raakte een server zwaar beschadigd. We hebben toen een beroep gedaan op de reservekopie van de data.'

Uitwijklocatie
Amstelveen heeft ook maatregelen getroffen voor een worst-case-scenario. Als het raadhuis verloren gaat, bijvoorbeeld door brand, worden er op een uitwijklocatie in Almere de belangrijkste systemen zo snel mogelijk weer opgebouwd. Op die locatie heeft de gemeente ook de beschikking over 25 tijdelijke werkplekken, zodat een deel van de ambtenaren weer snel aan het werk kan. Jaarlijks voert de gemeente een 'uitwijktest' uit. Daarbij kijkt ze of het lukt om binnen 48 uur een werkende omgeving te hebben staan, en of ze tijdens en direct na een calamiteit genoeg heeft aan de herstelde systemen.

De gemeenten  Aalsmeer en Amstelveen werken sinds 2013 samen. Daarbij kopen ze gezamenlijk diensten in, zoals ict-voorzieningen, die ze leveren vanuit één Shared Service Center. De ruim duizend ambtenaren zijn allemaal in dienst van de gemeente Amstelveen.