Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Deelsessie 1.6: KNOOP: het gemeentelijk knooppunt voor objectgegevens

17/10/2016

KNOOP is het knooppunt voor objectgegevens, dat gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand samen hebben ontwikkeld. KNOOP ontsluit actuele objectgegevens uit de basisregistraties (o.a. BAG, WOZ, Handelsregister, BRK en BGT) op de door de afnemer gewenste manier en fungeert als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties heen mogelijk. In deze sessie wordt KNOOP gedemonstreerd en toegelicht hoe KNOOP een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem biedt. Specifiek wordt ingegaan op de mogelijkheden om de WOZ, het Handelsregister en de Basisregistratie Kadaster op de gewenste manier te ontvangen.

 

Chris Veenstra, Teamleider kennis- en gegevensdiensten DataLand