Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De leergang Informatieprofessionals van de VIAG

01/11/2016

Informatieprofessionals binnen gemeenten worstelen met tal van nieuwe vraagstukken, maar tegelijk ook met hun eigen verleden en dat van hun organisatie. Informatie wordt erkend als een strategisch goed, maar dit inzicht vertalen in daadwerkelijke informatie-gedreven verandering en innovatie vergt meer. Veel meer dan aan digitale transformatie, hebben gemeenten behoefte aan mentale transformatie. De business-informatie dialoog staat hierin centraal.

Een nieuwe en productieve balans vinden tussen innovatief en beheersmatig denken/werken is het centrale thema van de VIAG leergang Informatieprofessionals Lokale Overheid. Hiertoe hanteert de leergang een evenwichtige mix van aandacht voor gemeentevraagstukken en ontwerpmatig denken en werken. De fases van de designcyclus lopen als ruggensteun door de opleiding, steeds gekoppeld aan actuele vraagstukken van de gemeentelijke informatieprofessional.

Deze vraagstukken zijn steeds vaker taai van aard en lenen zich bijgevolg niet voor ingesleten benaderingen; in de leergang krijgt u een legio aan handvatten aangereikt om ze door een nieuwe bril te bekijken en aan te pakken. Een deelnemer van de vorige leergang, Rien Smits, CIO van de gemeente Cromstrijen, verwoordde het als volgt: "Anders kijken, voelen, denken en doen...  Zie hier de rode draad doorheen de leergang voor Informatieprofessionals van AI&M in opdracht van en samenwerking met VIAG. En het is vooral ANDERS. Anders dan we gewend zijn om tegen informatie(voorziening) aan te kijken".

Laat ook u diepgaand inspireren bij een volgende leergang Informatieprofessionals Lokale Overheid. Op 26 januari 2017 gaat de volgende leergang van start. Meer informatie en de brochure treft u aan op onze website