Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GIBIT: Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT

01/11/2016

Gemeenten hebben de handen ineen geslagen om samen met KING ICT inkoopvoorwaarden op te stellen die door alle gemeenten gebruikt kunnen worden: de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Passende en duidelijke ICT inkoopvoorwaarden zijn een belangrijke randvoorwaarde voor gemeenten bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening.

Groeiend aantal marktpartijen

Bij het digitaliseren van gemeenten komt meer kijken dan alleen het gebruik en de afname van ICT. Denk aan informatiebeveiliging en de uitwisseling van informatie in de ketens waar gemeenten in werken. Gemeenten kunnen er dus niet omheen het ICT-opdrachtgeverschap actief op te pakken. Daarbij hebben gemeenten te maken met een groeiend aantal marktpartijen. Met deze partijen moeten goede afspraken gemaakt worden en hier horen de juridische voorwaarden natuurlijk bij.

Verkenning

KING heeft in het voorjaar van 2015 een verkenning uitgevoerd naar de gebruikte voorwaarden en behoeften voor de toekomst. Duidelijk werd dat er onder gemeenten onder meer behoefte bestaat aan flexibiliteit in licenties: ‘Dat betekent dat je de software mee kunt nemen zonder dat je opnieuw moet contracteren of ingewikkelde discussies moet gaan voeren,’ aldus Jeroen Schuuring (KING). Ook waren compliancy, aansluiting op de generieke digitale infrastructuur (GDI), cloud- en hostingservices, informatiebeveiliging en privacy onderwerpen die vaker naar voren kwamen uit de verkenning.

Realisatie

Na de verkenning is de realisatie van GIBIT ondergebracht binnen de Digitale Agenda 2020. Bij het opstellen van GIBIT is zo veel mogelijk geput uit bestaande oplossingen. Peter Klaver (projectmanager GIBIT en adviseur standaardisatie en leveranciersmanagement bij KING): ‘We hebben ARBIT (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten) als basis genomen, maar omdat we te maken hebben met gemeenten, zijn er wat specifieke verandering doorgevoerd. Over het algemeen zijn gemeenten afnemer van standaardpakketten, terwijl de ARBIT daar eigenlijk niet vanuit gaat. Een ander verschil is dat binnen de ARBIT er geen inhoudelijke ICT-kwaliteitseisen en-normen zitten. In GIBIT hebben wij die juist wel toegevoegd. Dan moet je onder meer denken aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), het gebruik van open standaarden, normen voor archivering en de webrichtlijnen die moeten leiden tot toegankelijke websites.’

Bestuurlijke verankering

GIBIT is pas succesvol als het ook daadwerkelijk door gemeenten wordt ingezet: ‘Je hebt niets aan deze voorwaarden als die niet door de gemeenten en de markt gebruikt gaan worden. In september of oktober zullen wij richting de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid het verzoek doen om GIBIT bestuurlijk te verankeren,’ zo zegt Peter Klaver.

Benieuwd naar de GIBIT?

Op de website van KING vindt u meer informatie en welke voorwaarden zijn opgenomen