Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT-kosten opmerkelijk stabiel

01/11/2016

Resultaten ICT Benchmark Gemeenten 2016

25 oktober 2016

De ICT-kosten per inwoner bedragen gemiddeld € 72,-. Dit is hetzelfde als vorig jaar. Sinds 2013 zijn de ICT-kosten zeer stabiel: tussen de € 72,- en € 74,- per inwoner. Als gevolg van de decentralisaties zijn de begrotingen van gemeenten gestegen met 9,8%. Het percentage ICT-kosten van de begroting is derhalve gedaald van 2,5% naar 2,2%. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2016 van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten.

ICT-kosten opmerkelijk stabiel

De ICT-kosten zijn stabiel gebleven op € 72,- per inwoner. Sinds 2013 zijn de ICT-kosten per inwoner binnen een bandbreedte van circa € 72,- tot € 74,- per inwoner gebleven. De ICT-kosten van gemeenten stijgen niet, terwijl gemeenten wel steeds afhankelijker worden van ICT. Jos Smits (professional partner bij M&I/Partners): “Des te opmerkelijker is deze stabilisatie in het licht van de decentralisaties per 1 januari 2015. Ondanks de majeure omvang is de impact van de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten op ICT-gebied beperkt gebleven”.

 

Figuur 1 Trendlijn ICT-kosten per inwoner

Grote gemeenten hebben hogere ICT-kosten dan kleine gemeenten

Bij grote gemeenten (100.000+) bedragen de ICT-kosten gemiddeld € 76 per inwoner. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde voor kleinere gemeenten (100.000-). Voor hen bedragen de gemiddelde ICT-kosten € 59 per inwoner. Dit heeft een aantal redenen:

- er is sprake van een omvangrijker takenpakket voor de grotere gemeenten die ICT-kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld een parkeervergunningapplicatie);

- meer complexiteit, dat uit zich vooral in extra capaciteit in de informatisering en extra bureaucratie;

- hogere kwaliteit van de dienstverlening met name op het gebied van servicewindow  en continuïteit.

 “Dit roept wel de vraag op in hoeverre ICT-samenwerkingen kunnen leiden tot kostenreductie. De realiteit van veel van die samenwerkingen is dat die doelstelling dan ook niet gehaald wordt.” Aldus Jos Smits.

Percentage ICT-kosten van de begroting is gedaald van 2,5% naar 2,2%

Door de invoering van de ‘drie decentralisaties in het sociale domein’ is de gemiddelde gemeentebegroting van de deelnemers met 9,8% gegroeid. Eén derde van de gemeentebegroting gaat op aan ‘het sociale domein’(de verzameling van (nieuwe) zorgtaken, bijstandsuitkeringen en andere welzijnsuitgaven). De ICT-kosten zijn echter gelijk gebleven waardoor het percentage ICT-kosten van de begroting gedaald is van 2,5% naar 2,2%.

“De ICT-kosten voor het sociale domein zelf zijn met 60% toegenomen. Gemeenten hebben afgelopen jaar nieuwe software aangeschaft om de taken uit te kunnen voeren. Om die uitgaven op te vangen hebben andere afdelingen minder ICT-projecten uitgevoerd. De totale ICT kosten zijn immers niet gestegen.” vertelt Gerrit Duits, adviseur bij M&I/Partners. Een andere verklaring voor de stabiele ICT-kosten zit in verborgen ICT-kosten. “ICT wordt soms ook door de afdeling sociaal domein zelf aangeschaft uit het transitiebudget, zonder dat de afdeling ICT dat weet. De ICT-manager is niet meer volledig in regie over de ICT in het gemeentehuis” aldus Gerrit Duits.

Figuur 2 Trend ICT-kosten als % van de begroting

Verborgen ICT-kosten

“Deze verborgen ICT-kosten en de verplaatsing van de investeringsruimte van andere domeinen naar het sociale domein roepen ook de vraag op of deze strategie is vol te houden. De investeringen in het sociale domein zijn nog niet afgerond en ook op de andere domeinen staan de ontwikkelingen niet stil. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet en de ontwikkelingen op het gebied van data, privacy en informatieveiligheid. De verwachting is dat de ICT-kosten de komende jaren moeten stijgen.” Aldus Jos Smits.

Over de ICT Benchmark Gemeenten

De ICT Benchmark Gemeenten wordt sinds 2004 jaarlijks door M&I/Partners uitgevoerd bij meer dan 75 gemeenten. De ICT Benchmark geeft inzicht in de ICT-kosten en de kostenontwikkeling van de eigen gemeente én vergelijkt deze met andere gemeenten. De twaalfde ICT Benchmark Gemeenten start in maart 2017. Wilt u meer informatie? Bekijk dan www.mxi.nl/ictbenchmarkgemeenten.