Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

IMG themamiddag Anders / Ruimtelijk kijken naar de informatiesamenleving (uitgesteld)

09/11/2016

Tot nader order is deze themadag uitgesteld wegens tekort aanmeldingen!

 

woensdag 16 november a.s.
aanvang 13.00 uur(inloop vanaf 12.30 uur)
in Utrecht, BCNCatharijnesingel, nabij Utrecht CS

We kijken naar voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk met betrekking tot het voorzieningenbeleid, wonen/zorg, welzijnsbeleid en gesubsidieerd vervoer.

Het thema

We behandelen het thema in twee delen waarin drie presentaties/workshops worden gegeven. In het eerste deel wordt in twee presentaties achtereenvolgens ingegaan op de pilot Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein en op Leegstand. Het tweede deel schetst de bredere context waarbinnen Anders Kijken een bijdrage levert aan de gemeentelijke uitdagingen vertaald naar informatiekundige vraagstukken.

In 2015 is het visualiseren van gegevens toegepast in de VNG/KING-pilot Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein door de gemeenten Almelo, Oisterwijk, Uden, Weesp en Zwijndrecht en welzijnsorganisatie het Gegevenshuis. Juanita van der Hoek (Uden) en Sander Bakker (KING) lichten toe welke inzichten de pilot de gemeenten heeft opgeleverd. Vanwege het succes, heeft het Gemeentelijk Portfolio Overleg in juli besloten de pilot op te schalen. Sander Bakker is projectleider van deze opschaling.

De leegstandsproblematiek bij gemeenten is divers. In krimpgebieden speelt het vraagstuk van gerichte sloop en werken aan leefbaarheid. In andere gemeenten gaat het juist om het voorzien in de woonruimte voor starters of statushouders. Ook het rijk en de provincies hebben belang bij en behoefte aan goed inzicht in leegstand. Paul Padding en Gerard Trouborst (beide Geonovum) nemen u mee op hun reis door het Nederland van de leegstand. Zij presenteren onder andere het eenvoudige ‘data recept’ waarmee zij de gemeente Hoorn in een handomdraai een overzicht van de leegstand boden.

De context van Anders Kijken zijn ontwikkeling in onze samenleving en wereldwijd. De participatiemaatschappij vraagt van burgers om betrokkenheid en inzet. ‘Waar’ is belangrijk, of het nu gaat om een boodschapje doen voor de buurvrouw of meldingen over de openbare ruimte. Tegelijk resulteert de wereldwijde digitalisering in een exponentieel toenemende hoeveelheid data. Wat kunnen wij met die data doen? En wat mogen wij met die data doen om lokaal beleid zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven? Rien Stor (Geonovum, PBLQ) vertaalt deze ontwikkelingen naar een ‘plaat’ van de gemeentelijke informatiehuishouding.

Programma

12:30 – 13:00  Inloop 
13:00 – 13:40 Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein – Juanita van der Hoek (Uden) en (optioneel) Sander Bakker (KING)
13:40 – 14:00 <discussie en korte pauze>
14:00 – 14:40 Leegstand – Paul Padding, Gerard Trouborst (Geonovum) en (optioneel) Martin van der Beek (Objectvision)
14:40 – 15:00  <discussie en korte pauze>
15:00 – 16:30 Het verhaal achter Anders Kijken – Rien Stor (Geonovum/PBLQ)
16:30 Napraten met een sappie en een happie

 

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden; als u zich aanmeldt maar niet op komt dagen brengen wij € 50 in rekening.