Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bas Eenhoorn over de discussies rondom de wet GDI

15/11/2016

Digicommissaris Bas Eenhoorn schrijft in de blog ‘Een wet of geen wet’ over de discussies die spelen rondom de wetgeving voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Dat er íets moet gebeuren, dat is duidelijk. Maar, zo schrijft Eenhoorn, ‘de discussie over hoe dat moet met die wet GDI is niet geluwd en afspraken over hoe in die wet te regelen, dat de overheid zich aan burger en bedrijfsleven als één overheid manifesteert, zijn niet gemaakt. Verschil van inzicht over urgentie en noodzaak, over de mate van detaillering en vrijheid van overheidsorganen om eigen verantwoordelijkheid te nemen is gebleven. De vraag of een wet niet het sluitstuk, een bevestiging van een maatschappelijke ontwikkeling zou moeten zijn in plaats van een noodzakelijke begeleiding, misschien zelfs wel het bevorderen ervan, blijft als een principieel zwaard van Damocles boven de totstandkoming van de wet hangen.’ 

Eenhoorn stelt de vraag ‘wat nu?’. Volgens hem is het cruciaal dat alles rondom de elektronische identificatie en authenticatie en standaarden worden geregeld. Én om het de komende tijd eens te worden over nut en noodzaak van een wet op de GDI. 

Meer informatie

Benieuwd naar de vragen die in de ogen van Eenhoorn moeten worden beantwoord om het eens te worden? Lees dan de hele blog ‘Een wet of geen wet’ op de website van iBestuur.