Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Big Data in een vrije en veilige samenleving

15/11/2016

Big Data-toepassingen bieden vele kansen voor opsporing en surveillance. Ze maken snelle en precieze reconstructies van misdaden mogelijk, evenals gerichte inspecties en het realtime volgen van ontwikkelingen bij crisissituaties. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe risico’s voor burgers, op het gebied van privacy, discriminatie en de vrije meningsuiting. Aan de horizon dreigt (semi-)automatische besluitvorming, waarbij de uitkomsten van data-analyses sturend zijn voor het handelen van veiligheidsorganisaties.

De WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data kan gebruiken en richt zich daarbij specifiek op het veiligheidsdomein. Big Data kan volgens de raad uitsluitend vruchten afwerpen als de huidige wet-en regelgeving wordt versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. Hiertoe moet de aandacht worden verlegd van het reguleren van het verzamelen van data – het zwaartepunt in de huidige juridische kaders – naar de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data. Voor de vrijheid en de veiligheid van de burgers doen zich in deze twee fasen van Big Data-processen de grootste kansen én de grootste risico’s voor.

Download alle aanbevelingen hier.

Het rapport is op 28 april 2016 aangeboden aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Lees de toespraak van WRR-Raadslid Hirsch Ballin en de reactie van minister Van de Steur

Bekijk de gehele bijeenkomst op het WRR-YouTubekanaal.

http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/big-data-in-een-vrije-en-veilige-samenleving/