Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gebruiksplicht BGT uitgesteld door te trage gemeenten

15/11/2016

De invoering van de gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is uitgesteld. De nieuwe datum waarop de gebruiksplicht in zal gaan is 1 juli 2017. Deze invoering gebeurt dan bij Koninklijk Besluit.

De BGT wordt dé gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd wat het spreken in één geografische taal mogelijk maakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling de gebruiksplicht in te laten gaan op 1 januari 2017. Maar omdat de BGT nog niet landsdekkend is gevuld, is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten de invoering van de gebruiksplicht met zes maanden uit te stellen.

Bronhouders

Bijna 60% van alle bronhouders zit momenteel volledig in de BGT. Driekwart van de bronhouders heeft het laatste deelgebied aangeleverd ter controle bij het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT (SVB-BGT). Het SVB-BGT vertegenwoordigt de zeven typen bronhouders en voert de regie over de transitie naar de BGT. Het SVB-BGT schat in dat niet alle bronhouders hun laatste deelgebied kunnen aanleveren voor 1 januari 2017. Bovendien moet de aangeleverde informatie worden gecontroleerd.

Meer informatie