Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Rotterdam genomineerd en heeft Big Brother Award gewonnen

15/11/2016

 

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) heeft de gemeente Rotterdam genomineerd voor de Expertprijs van door BoF georganiseerde Big Brother Awards. Personen of organisaties die volgens BoF privacy schenden maken kans op de prijs. Ook staatssecretaris Klaas Dijkhoff en het Verbond van Verzekeraars zijn kandidaat.

Mensen weigeren in bepaalde buurten

De Big Brother Awards Experprijs is door BoF in het leven geroepen om privacyschendingen die minder (media-)aandacht krijgen ook in aanmerking te laten komen voor de twijfelachtige eer. Rotterdam is genomineerd omdat het sinds 2006 mogelijk is voor gemeenten om ‘werkloze nieuwkomers’ in bepaalde buurten te weigeren. Zo’n vijftien gemeenten maken daar gebruik van en vragen aan de politie bij huurwoningen of degenen die daar willen intrekken bekend zijn. Rotterdam wordt door BoF gezien als ‘vaandeldrager van die wet’, die ook wel ´Rotterdamwet´ wordt genoemd.

Werkwijze onlangs gelegaliseerd

Minister Blok besloot met instemming van de Tweede en Eerste Kamer om deze werkwijze van gemeenten bij huurwoningen te legaliseren, waarna gemeente Rotterdam aangekondigde deze wetswijziging aan te grijpen om in bepaalde delen van Rotterdam ‘asociale, criminele of geradicaliseerde’ bewoners te weren.  De Raad van State oordeelde over een eerste versie van de wet nog bijzonder kritisch, onder meer over de inbreuk op de privacy. Blok paste vervolgens het voorstel aan, waarna de ministerraad ermee instemde. Gemeenten kunnen een straat, complex of wijk bij Blok voordragen om te voorkomen dat een al problematische wijk het nog moeilijker krijgt.

De Big Brother Awards Expertprijs is op 14 november door minister Edith Schippers uitgereikt in de Stadsschouwburg Amsterdam aan Rotterdam.

Voor de onderbouwing zie https://www.bof.nl/2016/11/14/privacyschenders-edith-schippers-en-gemeente-rotterdam-winnen-big-brother-awards-2016/