Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

30 november Bijzondere Algemene Leden Vergadering van de VNG

16/11/2016

 

 

30 november is de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van de VNG . Eén van de agendapunten gaat over Samen Organiseren. Een vervolg op de stukken die tijdens de ALV rondom collectivisering zijn opgenomen. Vanuit het VIAG bestuur adviseren wij jullie om te kijken naar de punten.

Wil je je standpunt met VIAG leden delen dan kan dat! Mail naar ManonEbbers@viag.nl

In het kort

Het gaat over agendapunt 07 Samen organiseren. Tijdens de ALV in juni zijn al besluiten genomen over dat we als vereniging een collectieve aanpak willen van de diverse activiteiten op het I-domein / dienstverleningsdomein. Want we willen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, kosten ICT infra beperkt houden en opdrachtgeverschap richting leveranciers versterken. Dit vraagt om eenduidige regie, spelregels, financiering en ondersteuning.  

Het voorstel gaat over de technische omzetting in 2017 van de financieringsconstructie (niet nieuw, maar moet nu geregeld worden) en over het organiseren en faciliteren van het Samen Organiseren als functie toe te voegen aan de VNG en een taskforce in te stellen (die vervolgens in 2017 met de nadere uitwerking hiervan komt (o.a. inrichting ondersteuningsstructuur). En alvast te starten / door te gaan met de 6 initiatieven / projecten (aanvraag en afgifte rijbewijzen, digitale overlijdensaangifte, digitale verhuisservice, GIBIT, GON en Govroam.