Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten nemen privacy in de zorg niet zo nauw

29/11/2016

Eén op de twee personen ervaart problemen met privacy in de zorg. Het gaat dan om meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken, onjuiste informatie in dossiers en om uitwisseling van informatie tussen zorgverleners zónder toestemming van de cliënt. Vooral gemeenten gaan nogal eens slordig om met zorginformatie.

Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onder ruim 7200 mensen.

Vooral veel gemeenten nemen het niet zo nauw met de privacy van burgers en gaan nogal eens slordig om met gevoelige informatie, blijkt uit het onderzoek. Complete dossiers worden opgevraagd en opgeslagen in de eigen systemen, zodat meerdere mensen erin kunnen kijken. Terwijl dit in strijd is met privacyregels.

Klagen helpt niet

Maar weinig van de ondervraagden ondernemen actie bij schending van de privacy. Mogelijk komt dat doordat één op de twee ondervraagden aangeeft niet goed te weten welke regels er zijn rondom privacy en gegevensuitwisseling in de zorg. De kleine groep die wel een klacht indient, ziet in meer dan de helft van de gevallen geen enkele verbetering.

Meer kennis nodig

De onderzoekers bevelen aan dat het ministerie van VWS de leiding neemt om de regels omtrent gegevensuitwisseling te verbeteren. Ook is het belangrijk dat er zowel bij instanties als bij zorgvragers een bewustwordingsproces op gang komt over het belang van privacy waarborgen. Beide partijen hebben meer kennis nodig over regels. En ook de klachtenafhandeling bij privacyschending moet beter. Verder zou de cliënt zélf moeten kunnen aangeven welke informatie wel en niet uitgewisseld mag worden.

Bron: Gemeente.nu