Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Decentrale overheden presenteren rapport over archiefinnovatie

13/12/2016

 

De decentrale overheden overhandigden op woensdag 22 november het rapport Archiefinnovatie Decentrale Overheden aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee roepen zij de Tweede Kamer op om blijvend aandacht te schenken aan duurzame digitale toegankelijkheid.

Toine Poppelaars was namens de Unie van Waterschappen aanwezig bij de overhandiging van het rapport.

In het programma Archief Innovatie Decentrale Overheden (AIDO) werkten de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen de afgelopen jaren samen aan archiefinnovatie. Het doel hiervan is om digitale overheidsinformatie op een duurzame manier toegankelijk te maken.

Digitale archieven op orde houden

Volgens archiefambassadeur Maria Wiebosch heeft AIDO al veel bereikt op het gebied van duurzame digitale toegankelijkheid. Het echte werk moet volgens haar echter nog beginnen. In het rapport Archiefinnovatie Decentrale Overheden staan daarom maatregelen om ‘digitaal geheugenverlies’ tegen te gaan.

Nuttige informatie

Digitale overheidsinformatie moet openbaar, toegankelijk en duurzaam beschikbaar zijn voor de samenleving. Daarnaast is een goed georganiseerde informatiehuishouding nodig om bijvoorbeeld de taken rond de sociale en fysieke decentralisaties en actieve openbaarheid goed te kunnen vervullen. Ook kan hiermee een goede dienstverlening aan de burger gegarandeerd worden.

Download het rapport Archiefinnovatie-Decentrale-Overheden-2016.pdf