Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale Agenda 2020 en de aanbesteding GT vaste communicatie

13/12/2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG van juni 2016 hebben de gemeenten binnen de Digitale Agenda 2020 besloten toe te willen werken naar een Gemeentelijke Gemeenteschappelijke Infrastructuur, GGI met de visie:

Het realiseren van een samenhangende gemeentelijke Digitale Infrastructuur, aangesloten op de landelijke GDI, zodat gemeenten massaal digitaal kunnen werken zowel zelfstandig als in onderlinge samenwerking.

Hiermee creëren we flexibiliteit en werken we toe naar meer betrouwbaarheid en veiligheid.

De basis van deze GGI wordt gevormd door de realisatie van het Gemeentelijke Overheid Netwerk (GON). Het GON is een besloten virtueel netwerk voor data, spraak en video met daarop een monitor informatiebeveiliging dataverkeer. Het biedt gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden met één (redundante) verbinding op het GON veilige datacommunicatie met van belang zijnde voorzieningen (zoals GDI, basisregistraties en andere landelijke voorzieningen, internet, commerciële SaaS dienstverleners) en van belang zijnde partijen zoals de ketenpartners en andere overheidspartijen, bedrijven en burgers

 

 

Een essentiële stap in de realisatie van het GON is de aanbesteding "GT vaste communicatie". Dit omvat de verwerving van vaste spraak en datacommunicatie diensten voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Meer deelnemers en schaalgrootte zal leiden tot een betere prijs/kwaliteitsverhouding.

Deze aanbesteding levert de invulling van de basislaag van het GON welke alleen kan worden gerealiseerd voor de gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden die deelnemen aan deze  collectieve aanbesteding

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt daarom aanbevolen om deel te nemen aan de aanbesteding GT vaste communicatie  http://www.gemeentelijketelecommunicatie.nl