Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale volwassenheid overheden toegenomen

13/12/2016

De digitale volwassenheid van gemeenten, provincies en waterschappen is in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015.

Dit blijkt uit het onderzoek dat door Deloitte is uitgevoerd. Per organisatie en per overheidsproduct is onderzocht of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is het van het (digitale) product. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) gaven opdracht tot het onderzoek.

Aantal digitale diensten toegenomen

Het onderzoek vergelijkt de digitale volwassenheid van diverse diensten en producten voor burgers en bedrijven. Een product is 100% digitaal volwassen wanneer het digitaal veilig en gemakkelijk in gebruik is. Een product is onvolwassen als bijvoorbeeld een aanvraag alleen schriftelijk bij de balie kan worden ingediend. De digitale volwassenheid van alle gemeenten, provincies en waterschappen in totaal komt uit op 62%. Dit betekent dat 62% van de diensten digitaal zijn af te nemen. Dit is 6% meer dan in 2015. Er is een verschil tussen producten voor burgers en ondernemersproducten:

  • 68% van de producten voor burgers wordt digitaal aangeboden (9% hoger dan in 2015);
  • 54% van de ondernemersproducten wordt digitaal aangeboden (4% hoger dan is 2015).

Meer informatie op de website van KING