Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eerste release live van aandeslagmetdeomgevingswet.nl

13/12/2016

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zette op 10 november de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl live.

De site is een initiatief van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ en is hét online informatiepunt voor iedereen die gaat werken met de Omgevingswet.

Wet voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. En daarmee het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met de wet wordt het stelsel van ruimtelijke regelingen dus volledig herzien. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking.

De stap van wet naar praktijk

Omdat de stap van wet naar praktijk groot is, is een groot aantal overheden, bedrijven en inwoners het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gestart. Zo doen zij ervaring op met de wet en delen zij kennis. Het programma is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het doel van het programma is om 390 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Bovendien stimuleert en faciliteert het integraal werken. Het programma werkt vraaggestuurd. Dus op grond van de behoeften van overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden.

Online vragen stellen

De website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is het online kanaal van het programma. En hiermee hét online informatiepunt voor iedereen die gaat werken met de Omgevingswet. De site is de start van een omvangrijke kennisbank over wet- en regelgeving en bevat de mogelijkheid om online vragen te stellen. In de drukste periode wordt een piek verwacht van 125.000 vragen per jaar. Eind 2017 bestaat waarschijnlijk ook de mogelijkheid om vragen ook telefonisch te kunnen stellen aan het informatiepunt.