Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging VIAG en IMG themadag 18 januari 2017 te Utrecht

13/12/2016

                            

Een foto zegt meer dan 1000 woorden: een kaart geeft meer inzicht dan een dik rapport…. 

De besturen van VIAG en IMG nodigen u van harte uit voor de inspirerende themamiddag “Anders / Ruimtelijk kijken naar de informatiesamenleving”

We behandelen het thema in twee delen waarin drie presentaties/workshops worden gegeven. In het eerste deel wordt in twee presentaties achtereenvolgens ingegaan op de pilot Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein en op Leegstand. Het tweede deel schetst de bredere context waarbinnen Anders Kijken een bijdrage levert aan de gemeentelijke uitdagingen vertaald naar informatiekundige vraagstukken.

In 2015 is het visualiseren van gegevens toegepast in de VNG/KING-pilot Ruimtelijke Kijk op het Sociaal Domein door de gemeenten Almelo, Oisterwijk, Uden, Weesp en Zwijndrecht en welzijnsorganisatie het Gegevenshuis. Juanita van der Hoek (Uden) en Sander Bakker (KING) lichten toe welke inzichten de pilot de gemeenten heeft opgeleverd. Vanwege het succes, heeft het Gemeentelijk Portfolio Overleg in juli besloten de pilot op te schalen. Sander Bakker is projectleider van deze opschaling.

De leegstandsproblematiek bij gemeenten is divers. In krimpgebieden speelt het vraagstuk van gerichte sloop en werken aan leefbaarheid. In andere gemeenten gaat het juist om het voorzien in de woonruimte voor starters of statushouders. Ook het rijk en de provincies hebben belang bij en behoefte aan goed inzicht in leegstand. Paul Padding en Gerard Trouborst (beide Geonovum) nemen u mee op hun reis door het Nederland van de leegstand. Zij presenteren onder andere het eenvoudige ‘data recept’ waarmee zij de gemeente Hoorn in een handomdraai een overzicht van de leegstand boden.

De context van Anders Kijken zijn ontwikkeling in onze samenleving en wereldwijd. De participatiemaatschappij vraagt van burgers om betrokkenheid en inzet. ‘Waar’ is belangrijk, of het nu gaat om een boodschapje doen voor de buurvrouw of meldingen over de openbare ruimte. Tegelijk resulteert de wereldwijde digitalisering in een exponentieel toenemende hoeveelheid data. Wat kunnen wij met die data doen? En wat mogen wij met die data doen om lokaal beleid zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven? Rien Stor (Geonovum, PBLQ) vertaalt deze ontwikkelingen naar een ‘plaat’ van de gemeentelijke informatiehuishouding.

De Locatie is:

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

Voor uitgebreide toelichting op het programma, locatiebeschrijving en aanmelding klik hier

Verbouwingsspecificatie

Deze themadag is alleen toegankelijk voor gemeenteleden!

Tot 18 januari a.s.!