Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aansluitkosten ‘digidiensten’ kunnen oplopen tot 300.000 euro

17/01/2017

 

De kosten voor het aansluiten op de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI) kunnen voor grote organisaties oplopen tot 300.000 euro. Dat is de inschatting van onderzoekers van adviesbureaus PBLQ en Ecorys, die het invoeringsplan onder de loep hebben genomen. Het minimale bedrag voor volledige aansluiting van een organisatie wordt tussen de 120.000 en 170.000 euro geschat.

Wet GDI op komst

Gemeenten, waterschappen, provincies, departementen, en uitvoeringsorganisaties moeten zich op termijn op de gemeenschappelijke digitale infrastructuur gaan aansluiten. Bij de aansluiting horen onder meer de onderdelen DigiD, Mijnoverheid.nl, eHerkenning, de Berichtenboxen voor burgers en bedrijven, het Ondernemersplein en Overheid.nl. Ook de Webrichtlijnen zijn een onderdeel. De verwachte kosten van de collectieve aansluiting hierop zijn nog onduidelijk, het verschil tussen het maximale en minimale geschatte totaalbedrag kan sterk variëren. Uit de resultaten van het onderzoek, dat is uitgegaan van alle overheidsorganisaties, blijkt dat er tot nu toe 30 tot 70 miljoen aan kosten is gemaakt bij de aansluiting. Voor het resterende deel is een bedrag tussen 40 en 80 miljoen uitgerekend. Organisaties zijn voor volledige aansluiting minimaal 120.000 tot 170.000 euro kwijt. Dit bedrag kan voor grote organisaties oplopen tot 300.000 euro. Per voorziening kunnen de kosten variëren tussen 5000 en 75.000 euro.

Businesscase in vergelijk met ‘nuloptie’

De onderzoekers stellen dat de cijfers ‘slechts een indicatief beeld’ geven. Ook wordt er een vergelijking gemaakt van de businesscase van de wet GDI in vergelijking met de ‘nuloptie’, oftewel de situatie wanneer de wet niet wordt ingevoerd. De conclusie van de analyse is dat de invoering van de Wet GDI geen of slechts zeer beperkte kostengevolgen heeft. ‘Hoewel wij dat niet hebben onderzocht is zelfs verdedigbaar dat de kosten relatief zullen dalen omdat de Wet GDI een standaardiserende werking heeft waardoor de bekostigende van meerdere, parallelle, voorzieningen wordt voorkomen’, zo stellen PBLQ en Ecorys.

Strakke regie, communicatie en duidelijke financiering

De onderzoekers doen in het rapport ook een aantal aanbevelingen. Ze roepen onder meer op tot een strakke regie op de ontwikkeling en de implementatie en tot goede communicatie rondom de invoering en het vastleggen van verplichtingen voor landelijke beheerorganisaties. Ook vinden zij toelichting van de wijze waarop de financiering geregeld wordt van belang, net als differentiatie in de Webrichtlijnen, met onderdelen die beoordeeld mogen worden als ‘need to have’  en ‘nice to have’. Zo moet de volledige implementatie komen tot aanvaardbare kosten.

Bron: Binnenlandsbestuur Digitaal