Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten lopen voor op rijk met archivering websites

17/01/2017

Gemeenten, provincies en waterschappen lopen voor op organisaties van de centrale overheid als het gaat om het archiveren van hun website. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de 390 gemeenten hun website archiveren, terwijl de organisaties van de centrale overheid dit niet of nauwelijks doen.

Slechte score centrale overheden

De Erfgoedinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceerde onlangs het rapport met de titel Het archiveren van websites en uitingen op sociale media. De belangrijkste conclusie daarvan is dat de centrale overheid websites en officiële uitingen op sociale media amper archiveert. Het onderzoek betreft alle organisaties van de centrale overheid, naast de ministeries ook de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht en zelfstandige bestuursorganen en diensten als de Voedsel- en Warenautoriteit, de Huurcommissie of de Sociale Verzekeringsbank. Ook archiveert slechts 2 procent van de organisaties overeenkomstig de archiefwettelijke eisen uitingen op sociale media.

Situatie lokale overheden

 In het rapport wordt ook ingegaan op gemeenten, provincies en waterschappen. De Erfgoedinspectie schrijft dat het opvallend is dat veel lokale overheden wél hun websites archiveren, in tegenstelling tot organisaties van de centrale overheid. ‘Volgens recent onderzoek zelfs 76%, ofwel 297 van de 390 gemeenten. Sommige gemeenten archiveren hun website al vanaf eind 2013.Voor zover via openbare bronnen te achterhalen, archiveren veertien waterschappen (61 procent) en acht (67 procent) provincies hun website’, zo schrijven de rapporteurs.

Verplichte selectielijst werpt vruchten af

 De Erfgoedinspectie concludeert dat het opnemen van de website in de selectielijst voor wat er ‘blijvend bewaard’ moet worden in het archief, ertoe geleid heeft dat gemeenten veelal hun website archiveren. In de nieuwe selectielijst, die op 1 januari 2017 van kracht wordt, is de website in z’n geheel als blijvend te bewaren aangemerkt. De gemeenten die hun website archiveren hebben dit zonder uitzondering uitbesteed aan een externe partij.

Gevolgen slecht archiveren

Door slecht gearchiveerde websites van de overheid is informatie niet goed traceerbaar voor recht- en bewijszoekende burgers en bedrijven, maar ook niet voor de organisatie zelf. ook gaat er een deel van het digitale erfgoed verloren voor de toekomst.

Bron: Ingovernment