Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Omgevingswet: iedereen toegang tot dezelfde informatie

17/01/2017

Van raadslid tot jurist en van inwoner tot wethouder: we zien straks op een digitale kaart wat er wel en niet mogelijk is op een bepaalde plek. Het is de bedoeling van de Omgevingswet dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.

Cees van Westrenen en Ernst Koperdraat van het VNG-programma Invoering Omgevingswet, dat gemeenten bij de invoering ondersteunt, schetsen hoe het straks onder de nieuwe wet zal gaan. 

'Nu wordt de uitleg van de regels nog door de gemeente gedaan: iemand die een vergunning wil aanvragen hoort van de gemeente wat mogelijk is. Straks hoeft dat niet meer, want met alle informatie op de kaart kunnen mensen zelf zien wat ergens wel en niet mogelijk is.

Mensen kunnen, indien de gemeente dat mogelijk maakt, zonder tussenkomst van die gemeente gaan bouwen op plekken waar dat mag. 'Dat vraagt om vergaande transparantie, om een goede kwaliteit van gegevens zodat de informatie die mensen te zien krijgen klopt,' zegt Van Westrenen.

Bestuurlijke aandacht

Een gelijke informatiepositie is een wezenlijk onderdeel van de Omgevingswet. Dat maakt informatiemanagement tot een belangrijk vraagstuk bij de invoering van de Omgevingswet. Een vraagstuk dat om bestuurlijke aandacht vraagt, omdat het bestuurlijke consequenties heeft als straks de kwaliteit van de informatie onvoldoende blijkt.

Investeren aan de i-kant

Aan de i-kant moet er nogal wat gebeuren voor de invoering van de Omgevingswet. Er komt een landelijk stelsel, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de basis vormt voor de uitvoering van de Omgevingswet. Dit stelsel wordt landelijk ontwikkeld. In eigen huis moeten overheden ook hard aan de slag om klaar te zijn voor de invoering van de wet en de aansluiting op het DSO. Zo moeten zij:

  • in kaart brengen welke gegevens ze hebben
  • de kwaliteit van deze bestanden controleren en zo nodig verhogen 
  • nagaan wat ze straks gaan uitwisselen met het DSO

Ook moet de basis op orde zijn. Van Westrenen: 'Als je als gemeente nu nog bezig bent met iNup-achtige zaken, zoals de invoering van eHerkenning of de basisregistraties, dan ben je redelijk laat. Het DSO bouwt daar namelijk op verder.'

Contact leggen met partners

De uitdagingen bij de invoering van de Omgevingswet liggen aan de i-kant niet op het technische, maar vooral op het organisatorische vlak, stellen Van Westrenen en Koperdraat. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken: multidisciplinair, integraal en met alle partners in de regio.

Het VNG-programma adviseert gemeenten dan ook om alvast contact te zoeken met provincie, waterschap, veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst om de informatiekundige consequenties van de nieuwe wet in kaart te brengen.

Leveranciers

Er zijn vele organisaties die bij het voorbereiden van gemeentelijke processen en informatievoorziening op de Omgevingswet graag helpen, waaronder software leveranciers. Zij stellen wellicht voor pilots uit te voeren, samen inventarisaties en impactanalyses te doen. Ook bieden ze soms al concrete producten aan, die volgens hen “Omgevingswet-proof” zijn.

De VNG vraagt haar leden in een brief aandacht voor de timing op dit gebied. Waarschijnlijk kunnen gemeenten een groot deel van hun behoeften afdekken met wat er binnen DSO al wordt ontwikkeld.

Doordat nog veel zaken in ontwikkeling zijn, stelt de VNG voor om te participeren in de trajecten die nu in uitvoering zijn. Op basis daarvan kan zij ook een lijn brengen in de manier waarop gemeenten om willen gaan met leveranciers en aan welke eisen geboden oplossingen moeten voldoen.

Meer informatie

Lees hieronder het hele artikel over informatievoorziening voor de Omgevingswet, dit artikel is ook gepubliceerd op iBestuur.