Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT-Opdrachtgeverschap

31/01/2017

ICT wordt steeds belangrijker voor een dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Als gemeente maakt u gebruik van een grote hoeveelheid technische voorzieningen. Denk aan applicaties, databases, apparatuur, pc’s, telefoons, tablets, beveiligingsvoorzieningen, interne en externe netwerken, verbindingen en aansluitingen op basisregistraties en andere externe voorzieningen.

Interne en externe voorzieningen

Een deel van de technische voorzieningen heeft u in huis en een deel is extern. Veel zaken, zoals databases en software, zijn onzichtbaar. Het externe deel van uw informatievoorziening is soms landelijk, regionaal en/of in een samenwerkingsverband geregeld of het staat ergens anders, zoals in de cloud. Al deze technische voorzieningen zijn gebruikt u om informatie gemakkelijk, veilig en snel bij te houden en  te gebruiken voor het voldoen aan wettelijke taken en een efficiënte en passende dienstverlening.

Opdrachtgeverschap

Voor de voorzieningen die worden ontwikkeld, in gebruik genomen en onderhouden worden contracten afgesloten met ICT-leveranciers. U bent hiermee opdrachtgever richting veelal een groot aantal leveranciers. Goed opdrachtgeverschap is van essentieel belang om de doelstellingen van uw gemeente te behalen en zo meer grip te krijgen en te houden op dienstverlening, bedrijfsvoering, beveiliging en kosten.

Digitale Agenda 2020

Vanwege dit belang ondersteunt KING u als gemeente bij het professionaliseren van het ICT-opdrachtgeverschap. Dit is een onderdeel van het programma Digitale Agenda 2020.

Voor meer informatie klik hier