Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Steden vragen erkenning Rijk voor belang Smart Cities

31/01/2017

Wethouders Erik de Ridder van Tilburg en Menno Tigelaar van Amersfoort hebben namens de G32 verklaard met de G5 en het Rijk te willen samenwerken aan de verdere ontwikkeling van Smart Cities. De steden vragen van het Rijk erkenning voor het belang van Smart Cities, investeringen, ruimte om te experimenteren, het faciliteren van opschaling en een internationale profilering.

De G32 willen een actieve rol van het Rijk om het landelijke Smart City ecosysteem te versterken. De Nationale Smart City strategie is een coproductie van ruim 140 stakeholders van steden, bedrijven en kennisinstellingen. De toekomstvisie werd vandaag aangeboden aan premier Mark Rutte, die daar om had gevraagd.

Nationale strategie

De strategie bevat voorstellen om de internationale concurrentiekracht te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Smart Cities werken aan oplossingen voor verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie en mobiliteit. Zo heeft Enschede sociale en economische opgaves en kansen waarin technologie een grote rol speelt, gebundeld in een Smart City aanpak. Enschede wil haar broedplaatsfunctie verder versterken met living lab locaties zoals Techbase voor het experimenteren met drones, en de UT campus.

Smart Cities

En zo zijn er meer voorbeelden. Groningen wil zich profileren als slimme fiets-stad, Amersfoort realiseert haar Smart City ambities over drie sporen en in Helmond wordt met het plan Brainport Smart Village een slimme wijk ontwikkeld waar de gemeente bedrijfsleven en regiopartners uitnodigt om een proeftuin te creëren voor het testen van smart city technologie. Ede, Wageningen, Wageningen UR en de provincie Gelderland ontwikkelen de KennisAs Ede-Wageningen als samenhangend internationaal kenniscentrum op het gebied van voeding.