Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe dossierstructuur op digitaleoverheid.nl

14/02/2017

De vernieuwde website www.digitaleoverheid.nl wordt  uitgebreid met nieuwe content  die volgens een andere structuur wordt aangeboden.

De website is een gezamenlijke productie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). Beide zijn vertegenwoordigd in de redactie die de content up-to-date houdt.

Op de website wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen informatie over de visie en het beleid rond het bouwen aan de digitale overheid (het waarom onder Beleid) en de verschillende voorzieningen en dergelijke die samen de digitale overheid vormen (het wát onder Voorzieningen). Daarnaast geven we inzicht in de planning (het wanneer onder Planning) en zijn er verhalen over de praktijk (het hoe  onder Uitvoering) te lezen. Onder de tab Dossiers staan alle onderwerpen apart vermeld. Daarmee hebben alle relevante onderdelen een eigen dossier gekregen. Op dit moment zijn het er 68.

Digitaleoverheid.nl is hierdoor weer verder uitgebreid als het portaal waar je alle informatie kunt vinden over digitale dienstverlening door de overheid.

De redactie zal de komende tijd op basis van gevraagde en ongevraagde feedback de website verder verfijnen.