Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

'Smart Cities rijksbeleid in volgend kabinet'

14/02/2017

Premier Mark Rutte deed zijn uitspraak naar aanleiding van de overhandiging van het rapport NL Smart City Strategie dat de grote gemeenten samen met een groot aantal 'stakeholders' lieten opstellen.De grote steden willen dat de inzet van 'slimme technologie' de kwaliteit van leven in dichtbevolkte gebieden verbeteren. De innovatieve toepassingen die in dat kader worden ontwikkeld kunnen internationale concurrentiekracht van Nederland verbeteren. Daarom willen de gemeenten dat de rijksoverheid de leiding neemt bij deze ontwikkeling en de activiteiten ondersteunt met mensen en middelen.

Mark Rutte erkent prioriteit ontwikkeling smart cities voor de Nederlandse economie

De grote steden willen vaart maken met het opzetten van experimenten in zogeheten 'living labs'. Nu al zijn er verschillende projecten gaande. Zo werkt Den Haag aan een project voor het decentraal opwekken van energie. Slimme ict-systemen moeten er voor zorgen dat de stroomvoorziening onder alle omstandigheden gegarandeerd blijft (Roadmap Next Economy). Amsterdam en Eindhoven werken aan de juridische kaders rond de digitale infrastructuur en proberen nieuwe concepten uit in het kader van smart mobility.

De rol van het rijk zit vooral in het opschalen van projecten waarmee deze de taak van gemeenten overstijgt. Het rijk kan helpen de best practices afkomstig uit de proefprojecten internationaal onder de aandacht te brengen. Bovendien speelt de rijksoverheid een belangrijke rol in het versnellen van het besluitvormingsproces bijvoorbeeld door juridische ruimte te creëren voor de proeftuinen.

Rutte kreeg de NL Smart City Strategie (pdf) woensdag aangeboden. Hoewel de steun van Rutte een belangrijke stap is, heeft deze alleen waarde wanneer Rutte opnieuw een bepalende factor wordt in de kabinetsformatie. Rutte gaf daarom ook aan rond de zomer verder te willen praten over de uitwerking.