Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voortgangsrapportage Digitaal 2017 naar de kamer

14/02/2017

Het afgelopen jaar hebben alle overheidsorganisaties wederom grote inspanningen geleverd op het gebied van de (digitale) dienstverlening aan burgers en ondernemers. Daarbij wordt steeds intensiever samengewerkt, zowel binnen de eigen groep van overheidsorganisaties als interbestuurlijk. Dit leidt tot meer collectief te gebruiken en generieke digitale oplossingen.

Bovenstaande zijn de belangrijkste conclusies uit de nieuwe jaarlijkse rapportage over de voortgang op de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van nieuwe digitale diensten zijn: de digitale aangifte overlijden via het ondernemersdossier en de Berichtenbox voor bedrijven, het recent geopende WOZ-waardeloket en de digitale melding vermissing reisdocumenten.

Resultaten onderzoek

Uit recent onderzoek blijkt dat de beschikbaarheid van de meest gebruikte producten overheidsbreed gemiddeld 88% is. Bij de onderzochte producten van de rijksoverheid ligt dit percentage op gemiddeld 96%. Grote uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV, SVB, RVO en DUO scoren 99% digitale beschikbaarheid, met hoog volume producten. Bij de medeoverheden is de beschikbaarheid met gemiddeld 80% wat lager.

De tevredenheid van burgers en ondernemers over overheidsdienstverlening rond 60 levensgebeurtenissen blijft licht stijgen. Van een rapportcijfer 6,7 in 2010, 6,8 in 2013 en 6,9 in 2014, komt het cijfer voor de waardering van de gezamenlijke overheidsorganisaties (keten) in de meting van 2015 uit op een 7,0. In de meting van 2016, waarin alleen burgers zijn bevraagd, werd de dienstverlening door de keten op een 7,1 gewaardeerd.

Internationaal

In diverse dit jaar gepubliceerde internationale ranglijsten op het terrein van digitale overheidsdienstverlening staat Nederland in de hoogste regionen. Zo staat Nederland op de 4e plek van de Digital Economy and Society Index, in de groep versnellers van het EU eGovernment report en op plek 6 van The Global Information and Technology report van het Wereld Economisch Forum. Nederland staat hoog, maar moet de digitale dienstverlening wel blijven ontwikkelen om de positie in de voorhoede te behouden.

Digitaal 2017 blijft een ambitieuze doelstelling voor alle overheidsorganisaties. Om meer gemak voor burgers en ondernemers te realiseren waarbij veiligheid voorop staat blijven alle overheden werken aan de realisatie van digitale dienstverlening. In het slotjaar van Digitaal 2017 wordt het accent gelegd op het vergroten van het aanbod aan digitale dienstverlening, in het najaar van 2017 wordt in een afrondende rapportage de voortgang aan de Kamer gezonden.