Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwsbrief VNG; Samen organiseren

28/02/2017

Tijdens de Algemene ledenvergadering in juni 2016 zijn besluiten genomen over hoe we vanaf 2017 als vereniging willen omgaan met de aanpak van collectieve activiteiten. Dit is van belang omdat gemeenten steeds meer willen samenwerken op gebied van i-dienstverlening en de uitvoering van grootschalige medebewindstaken. Dat alles vraagt om eenduidige regie, spelregels, financiering en ondersteuning.

Omdat de fondsbeheerders de financieringsroute via het gemeentefonds gaan afsluiten, moeten we ons bezinnen op een mogelijk vervolg. Het jaar 2017 is daarbij een overgangsjaar, in 2018 is geen financiering via het gemeentefonds meer mogelijk. Daardoor zijn we genoodzaakt alternatieven te vinden voor de financiering van activiteiten waarvan we eerder hebben besloten ze collectief aan te pakken.

In de Buitengewone ALV leggen we voorstellen aan u voor inzake:

  • Toekomst uitvoering collectieve activiteiten
  • Financiering collectieve activiteiten
  • Doordecentralisatie naar gemeenten van taken sociaal domein
  • Uitwerking doordecentralisatie kindertelefoon, vertrouwenswerk en luisterend oor.

Volledige brief: 

Samen organiseren

Bijlage(n): 

BALV voorstel Samen Organiseren