Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

KING zoekt: Adviseur Leveranciersmanagement en marktontwikkeling

16/03/2017

Vacature: Adviseur Leveranciersmanagement en marktontwikkeling
(vacaturenummer: 17018)

Voor de unit Architectuur en Standaarden zoekt KING een Adviseur leveranciersmanagement en marktontwikkeling. Het betreft een tijdelijke functie op basis van 36 uur per week voor een periode van 1 jaar met de intentie te komen tot een vast dienstverband.

Over KING
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers, door van elkaar te leren en waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. KING biedt gemeenten een perspectief op informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. KING volgt voor gemeenten de trends en ontwikkelingen en denkt na over de gevolgen en mogelijkheden die ze bieden voor de uitvoeringspraktijk. KING ondersteunt gemeenten, met informatie, met standaarden, concepten en praktische ondersteuning. En KING voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit. KING is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.

Over de Unit Architectuur & Standaarden
GEMMA ondersteunt gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden bij het realiseren van optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en een efficiente uitvoering van activiteiten. Dit doen we altijd op basis van de behoefte van gemeenten. Maar dit doen we ook vanuit de overtuiging dat een optimale dienstverlening het beste gerealiseerd kan worden door te werken onder architectuur. We streven dan ook naar een wijdverspreide toepassing van ¡§werken onder GEMMA architectuur¡¨. Hiervoor realiseren we concrete producten en diensten die helpen bij het inrichten van de informatievoorziening voor het gemeentelijk domein. De markt van ICT leveranciers heeft daarin een essentiele rol.

De functie
Als adviseur leveranciersmanagement en marktontwikkeling ben je aanjager en (vooral!) ambassadeur van onze architectuurproducten, standaarden, normen en kwaliteitsinstrumentarium naar leveranciers van gemeentelijke software en ICT-diensten. Zij hebben een cruciale rol in het verwezenlijken van de digitaliseringsambities van gemeenten. Jouw ambitie is enerzijds om de leveranciers (>150) ervan te overtuigen hun portfolio daadwerkelijk te verrijken met de producten van de unit Architectuur & standaarden en tijdig en correct in te spelen op doelstellingen en behoeften uit landelijke gemeentelijke projecten/programma¡¦s.

Anderzijds om vanuit de leveranciers trends en ontwikkelingen te distilleren die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het portfolio KING en met name de unit Architectuur & standaarden. Leveranciersbijeenkomsten zijn hiervoor een belangrijk instrument. Je bent in staat om trends en ontwikkelingen in de markt te vertalen naar kansen en bedreigingen voor het portfolio van KING.

Je ontwikkelt en implementeert een jaarlijkse activiteitenplanning voor het leveranciersmanagement en draagt bij aan het productbeleid van de unit Architectuur en Standaarden.

Jouw ambitie is om de leveranciers ervan te overtuigen dat onze producten en standaarden een ereplaats binnen hun portfolio verdienen. Daarbij staat je een breed arsenaal argumenten ter beschikking. Je benut je vaardigheden om innovatieve proposities in de markt te zetten die leveranciers overtuigen en committeren. Daarbij opereer je sterk proactief en ben je gewend resultaten te behalen in een omvangrijk en complex speelveld op bestuurlijk, directie- en managementniveau. Je ontwikkelt en onderhoudt het leveranciersnetwerk, legt contacten, overtuigt partijen van de meerwaarde van onze producten en standaarden, ziet toe op het nakomen van afspraken en draagt bij aan meer transparantie in het aanbod. Bovendien koppel je de marktperformance proactief terug zodat snel en slagvaardig kan worden bijgestuurd.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
- Coordineren en sturen van het leveranciersmanagent van KING;
- Formuleren van de benaderingsaanpak;
- Ophalen van trends en ontwikkelingen vanuit de markt met als doel doorontwikkeling van het productportfolio KING;
- Vertalen van trends en ontwikkelingen in kansen en bedreigingen voor het productportfolio van KING;
- Actief zoeken naar (dan wel open staan voor) nieuwe leveranciers van functionaliteiten voor de lokale overheid;
- Onderhouden van bestaande relaties met leveranciers en het binden en overtuigen van nieuwe leveranciers voor het toepassen van architectuurproducten, standaarden, normen en kwaliteitsinstrumenten van KING;
- Maken van afspraken met de ICT-markt t.b.v. grote en brede ontwikkelingen;
- Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden;
- Proactief relatiemanagement en de bijhouding van relatie-informatie in het CRM systeem;
- Bijdragen aan het realiseren van onze ambities (resultaatverantwoordelijk);
- Maken van afspraken met leveranciers en vastlegging daarvan in convenanten en addenda;
- Organiseren van bijeenkomsten waarin leveranciers geinformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen, standaarden, transparantie, compliancy voorwaarden en         kwaliteitsinstrumenten;
- Bespreken van de bevindingen van de compliancy monitor en de voortgang in het nakomen van de gemaakte afspraken over transparantie en kwaliteit met het management van leveranciers;
- Analyseren van en rapporteren over performance van de markt en individuele partijen;

Kennis- en ervaringsvereisten
- WO-denk en werkniveau (marketing, communicatie of vergelijkbaar);
- +5 jaar werkervaring in een relevante functie;
- Aantoonbaar ruime ervaring met het sturen op behalen van concrete targets in een resultaatverantwoordelijke rol;
- Aantoonbaar ruime kennis van en ervaring binnen het relatiemanagement;
- Aantoonbaar kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen/technieken/methoden voor softwarekwaliteit en performancemanagement voor Business-ICT alignement;
- Beschikt aantoonbaar over ruime kennis van en (recente) werkervaring met de informatievoorziening in het gemeentelijk domein
- Heeft een goed beeld van en visie op de uitdagingen waar gemeenten voor staan op het gebied van informatie;
- Beschikt aantoonbaar over ruime ervaring in een onafhankelijke rol waarin leveranciers gestimuleerd werden tot verbetering van de kwaliteit van hun processen en producten.

Houdingaspecten
- Klantgericht
- Kwaliteitgericht
- Samenwerkingsgericht
- Dienstverlenend
- Overtuigingskracht
- Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)
- Omgevingsbewustzijn
- Analytisch vermogen
- Geboren netwerker
- Vaardig in het voeren van onderhandelingen
- doelgericht en resultaatgericht

Afnemen tests
Het afnemen van een 16pf-test en een Belbin-teamroltest maakt onderdeel uit van de procedure.
Salarisniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze functie kan, afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een 36-urige werkweek maximaal £á 5.837,78 bruto per maand bedragen (maximaal schaal 13 BBRA).
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer (businesscard openbaar vervoer).

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Theo Peters (Theo.Peters@kinggemeenten.nl of 070-3738008). Meer algemene informatie over KING en de werkzaamheden van de afdeling is te vinden op www.kinggemeenten.nl.

Belangstelling kenbaar maken?
Wil je je belangstelling voor deze functie kenbaar maken? Stuur dan een e-mail met daarin je motivatie en daarbij je CV en bedrijfsgegevens naar peno@kinggemeenten.nl o.v.v. vacaturenummer 17018. Richt je e-mail aan Larissa Zegveld (algemeen directeur van KING) en vertel waarom jij voor KING zou willen werken. Je e-mail moet uiterlijk 28 maart a.s. binnen zijn. In week 14 zullen de selectiegesprekken plaatsvinden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.