Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Cyber Security Raad wil Digitaal Deltaplan

28/03/2017

Nederland heeft een digitaal Deltaplan nodig. Dankzij visie, ambitie, actie en budget houdt Nederland droge voeten. Een dergelijke aanpak is ook nodig om digitaal droge voeten te houden en het cybersecurityniveau in Nederland te verhogen. Niets doen is geen optie. Een aantal topfunctionarissen uit overheid en bedrijfsleven spreken zich in een speciale editie van het CSR Magazine uit over wat nodig is om Nederland digitaal veiliger te krijgen én over het economische belang daarvan.

Diverse auteurs adviseren het nieuwe Kabinet een ‘cybercommissaris’ of ‘hoge functionaris’ aan te stellen. Deze persoon moet een nationaal cyberplan opstellen en de regie in Nederland in handen nemen als het gaat om cybersecurity. Er is nu te veel versnippering om slagvaardig te werken aan de digitale bescherming van Nederland.

Economie en maatschappij onder druk

Ook zou het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moeten nemen om bijvoorbeeld veilige hard- en software te leveren, is in het magazine te lezen. Politiek en overheid moeten een nationale cybervisie formuleren en een digitaal Deltaplan opstellen. Niets doen is geen optie, stellen de auteurs. De concurrentiepositie van de Nederlandse economie en het maatschappelijke functioneren staat onder druk als gevolg van cyberaanvallen. Substantiële investeringen zijn hard nodig om het digitaal “leegjatten van ons land” te voorkomen, bedrijven te beschermen en een cyber veilig vestigingsklimaat te bieden.

Nederland mist de boot

Er doen zich grote economische kansen voor, is een gedeelde mening van veel auteurs in het CSR Magazine. Nederland kan gidsland zijn in de wereld op het gebied van cybersecurity. Net als watermanagement kan cybersecurity een onderwerp zijn waarop Nederland het verschil kan maken. Er is veel kennis voorhanden, maar versnipperd. Door een betere kennisuitwisseling en door te investeren in innovatieve producten en diensten kan Nederland internationaal een leidende rol blijven vervullen op het gebied van cybersecurity. Politiek, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten zijn aan zet.

Auteurs in het magazine zijn onder andere: Herna Verhagen (PostNL), Marjan van Loon (Shell), Paul de Krom (TNO), Jos Nijhuis (Schiphol), Johan Arts (IBM Europe), Melanie Peters (Rathenau Instituut), Erik Akerboom (Nationale Politie), Ronald Prins (Fox-IT), Wim Kuijken (The Hague Security Delta, tevens Deltacommissaris), Bart Combée (Consumentenbond) en Gerrit van der Burg (OM).