Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eerste stappen in het gegevenslandschap overheid

28/03/2017

De overheid is gestart met de doorontwikkeling van het gegevenslandschap langs de lijnen van kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid. Op basis van concrete doelen, kijken we tegen welke vraagstukken we als overheid aanlopen. Deze ‘beren’ – zoals beperkende wetgeving, overheidsbrede organisatiestructuur en technische ontsluiting – worden in het programma ‘Gegevenslandschap overheid’ opgepakt.

Oplossingsrichtingen gegevenslandschap

Ook worden binnen het programma oplossingsrichtingen uitgewerkt. Zo is er nu al een tool met afwegingskader, waarmee kan worden getoetst of bepaalde gegevens (her)gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn er vernieuwde dienstverleningsrichtlijnen rond inzagerecht opgesteld en is de expertise binnen de overheid met betrekking tot gegevens in kaart gebracht.

Implementatie AVG

De komende maanden werken we onder andere aan de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 gereed moet zijn. Al deze oplossingen helpen bij het zetten van concrete stappen richting het vernieuwde gegevenslandschap.