Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meting digitale aanbod van overheidsdiensten 2017

11/04/2017

Het verhogen van het aanbod van digitale dienstverlening is één van de doelstellingen van het programma Digitaal 2017. Om de voortgang te meten, zijn de afgelopen jaren onderzoeken verricht naar het digitale aanbod van de meest gebruikte producten en diensten voor burgers en ondernemers van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksorganisaties. Op basis van die metingen worden ontwikkelingen op dit gebied in kaart gebracht. Overheidsbrede ontwikkelingen, maar ook per groep overheidsorganisaties en per individuele organisatie.

In juli 2017 wordt deze meting opnieuw uitgevoerd. Voor eind april zal door BZK/Digitaal 2017 worden geïnventariseerd of de lijst met meest gebruikte producten nog actueel is.