Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

KING zoekt leden voor “tactische toetsgroep” project Collectiviteit en Sourcing

19/04/2017

Begin maart 2017 is gestart met de uitvoering van het project Collectiviteit en Sourcing binnen KING. In dit project inventariseren en toetsen ze welke diensten of systemen (of anderszins) in aanmerking komen voor een collectieve aanpak. Welke criteria gelden, hoe we de slagingskans vergroten, welke bestuurlijke uitdagingen er liggen, welke ontwikkelingen er al lopen en een goede basis vormen, etc. Want iedereen is het er wel over eens dat het niet handig en slim is als alle gemeenten 'zelf het wiel' individueel uitvinden. "390 keer hetzelfde doen” wordt als niet wenselijk en zelfs onzinnig gezien. 

Maar wat kunnen en moeten we dan collectief doen? Welke diensten of systemen komen in aanmerking voor een collectieve aanpak? Ze hebben intussen een groslijst opgesteld met zo’n 23 collectieve kansen, hieronder  een paar voorbeelden uit deze lijst:

- Gemeentelijk Knooppunt Omgevingswet (GKO) binnen het Gemeentelijk Overheidsnetwerk  (GON)

- Landelijk Object en bedrijvenregister

- Marktuitvraag/Aanbesteding VTH systemen

- Marktuitvraag/Aanbesteding Omgevingsplansysteem met toetsingsmodule 

- Serviceorganisatie Regelbeheer

- Monitoringsysteem van gegevenskwaliteit

- Zaaktypencatalogus Gemeenten Omgevingswet

Ze hebben de groslijst samengesteld op basis van gesprekken binnen KING/VNG, op ateliersessies, uit documenten. Maar hoe borgen ze nu dat we de voor gemeenten "echt belangrijke” zaken in beeld hebben? Dat ze de juiste criteria hanteren om de juiste selectie uit de groslijst te maken en te komen tot een short list die aansluit bij de vraag en behoefte van gemeenten? 

Daarvoor willen ze een “tactische toetsgroep” samenstellen, een groep die bestaat uit beleidsmakers en informatiemanagers en daarmee een goede vertegenwoordiging vormt van de NL gemeenten.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie of u voor deze tactische toetsgroep aanmelden neem dan contact op met:

Miguel Hassink

Senior Informatieadviseur Collectivisering Omgevingswet

 T: 06 - 85581218

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nassaulaan 12

2514 JS Den Haag

miguel.hassink@kinggemeenten.nl