Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente ontwikkelt lokale digitale regelhulpen voor ondernemers

25/04/2017

Het Ministerie van Economische Zaken biedt circa vijf gemeenten de kans om digitale regelhulpen voor ondernemers  te ontwikkelen. Dit om de lokale regeldruk te verminderen en ondernemers beter en sneller van dienst te zijn. De regelhulp is een vraag-gestuurde applicatie die de ondernemer helpt bij het ontrafelen van de (complexe) wet- en regelgeving.

Er zijn al verschillende regelhulpen ontwikkeld voor landelijke wetgeving. Maar het blijkt dat ondernemers soms ook tegen complexe lokale regelgeving aanlopen. Denk hierbij aan vragen als “Wat moet ik doen als ik een evenement wil organiseren?” of “Mag ik ook alcohol verkopen of schenken?”.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil, samen met enkele gemeenten, onderzoeken of een digitale regelhulp voor complexe lokale regelgeving uitkomst kan bieden.

Hoe werkt een regelhulp?

In een regelhulp beantwoordt de ondernemer online een aantal vragen over specifieke wetgeving. Op basis van deze antwoorden krijgt hij steeds gerichtere vragen. Uiteindelijk krijgt de ondernemer een overzicht van maatregelen, een advies of berekeningen toegesneden op zijn bedrijf en situatie.
Een actueel overzicht van de huidige regelhulpen staat op www.digitaleoverheid.nl/regelhulpen.

Voordelen voor de gemeente

Regelhulpen bieden voor zowel ondernemers als voor gemeenten voordelen. De gemeente levert betere dienstverlening doordat ondernemers via de digitale regelhulp een concreet antwoord krijgen die toegespitst is op hun situatie. Hierdoor neemt het aantal hulpvragen af en bovendien weten ondernemers beter welke regels er voor hen van toepassing zijn.

Meedoen als gemeente

Samen met ongeveer vijf gemeenten wil de RVO onderzoeken of een regelhulp uitkomst kan bieden op het gebied van vragen rondom lokale regelgeven, bijvoorbeeld bij evenementenvergunningen. De ontwikkeling vindt plaats van april 2017 tot eind 2017. Gemeenten worden eigenaar van de regelhulp. De RVO zorgt voor procesbegeleiding, technisch beheer van de digitale regelhulp en financiert de helft van de ontwikkelkosten. Gemeenten met interesse in dit project kunnen zich melden bij de RVO via 088 0424230 of via contact@e-overheidvoorbedrijven.nl