Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meld nu ICT-standaarden aan voor verplicht gebruik door overheden

25/04/2017

Forum Standaardisatie nodigt organisaties uit om nieuwe open ICT-standaarden of nieuwe versies ervan aan te melden. Ook is het mogelijk om een verwijderingverzoek door te geven.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 28 april 2017, om de standaard in de tweede helft van 2017 te laten toetsen.

‘Pas toe of leg uit’-lijst

Open ICT-standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen en verbeteren de digitale communicatie tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Om het gebruik van ICT-standaarden te bevorderen is het voor overheden verplicht om bij aanschaf van ICT-producten en diensten te kiezen voor open standaarden. Welke dit zijn, staat op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie.

Deadline

De lijst met open standaarden wordt regelmatig geüpdatet en hiervoor hanteert het Forum twee deadlines per jaar. Aankomende deadline is 28 april 2017. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid zal zich na toetsing in november 2017 uitspreken over de standaarden.

Aanmelden

Standaarden aanmelden kan via het aanmeldformulier. Na het aanmelden doorlopen de standaarden een toetsingsprocedure waarin de standaard tegen een aantal vooraf vastgestelde criteria wordt getoetst. Meer informatie over de criteria en het proces vindt u op de website van Bureau Forum Standaardisatie. U kunt ook een bericht sturen naar Bureau Forum Standaardisatie via mail info@forumstandaardisatie.nl.