Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nu beschikbaar: Europese Rolling Plan for ICT Standardisation 2017

25/04/2017

Het Rolling Plan (RP) legt een unieke link tussen EU beleid en ICT-gerelateerde standaardisatieactiviteiten. Het plan is nu gereed en digitaal beschikbaar, zowel het complete rapport als een executive samenvatting.

Het plan kent twee hoofdfuncties:

  • Planning tool op basis van de beschreven beleidsdoelen en geplande acties.
  • Compendium vanwege beschreven juridische grondslagen en overzicht van beschikbare en lopende werkzaamheden.

Aanvullend op het plan is er een dashboard bijgehouden waarin de uitvoering van de beschreven acties wordt gemonitord. Van de 162 acties die benoemd zijn in het RP van 2016, zijn er inmiddels 127 gestart en 19 afgerond. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe publicatievormen, zoals een een wiki.

Standaardisatie binnen Europa

Standaardisatie gebeurt binnen Europa op verschillende manieren. Via wetgeving (‘regulations’) wijst de Europese Commissie standaarden aan voor verplicht gebruik door de lidstaten.

Daarnaast stelt de Europese Commissie ook een lijst met standaarden samen waarnaar mag worden gevraagd door lidstaten bij openbare aanbestedingen. Dit gebeurt na een toets waarbij openheid en volwassenheid van standaarden wordt onderzocht. Dit lijkt op wat het Forum Standaardisatie in Nederland doet. Ook ontwikkelt de Europese Commissie bouwstenen waar standaarden in zitten. Nederland en andere lidstaten moeten hier gebruik van maken om gegevens te kunnen uitwisselen. Door inbreng bij de Europese Commissie te leveren kan Nederland zorgen voor goede aansluiting op Europese ontwikkelingen en Nederlandse belangen bewaken.