Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugkoppeling internetconsultatie wet GDI

25/04/2017

Op 21 maart jl. hebben wij u de gelegenheid gegeven om via (internet-)consultatie te reageren op De ontwerp Wet GDI. Velen hebben hier gebruik van gemaakt.
Uw reacties zijn gebruikt om een "VIAG standpunt" geven. Dit standpunt is vervolgens verwerkt in een totaal reactie van de VNG op het wetsvoorstel.

Voor deze reactie klik hier