Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actievere rol voor overheid in informatiesamenleving nodig

09/05/2017

Digitalisering van de overheid vereist een radicale omkering van houding. Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren en ook moeten kunnen uitvoeren. Dit vergt meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers. Dat staat in het rapport Maak Waar van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.

Ten onrechte vinden politici, bestuurders en ambtenaren digitalisering belangrijk maar niet urgent – maar digitalisering hoort in de categorie belangrijk én urgent. Omdat digitalisering van de overheid veel kansen biedt voor betere dienstverlening, meer economische groei en een open, transparante overheid; maar ook omdat er grote risico’s ontstaan voor het functioneren van de overheid bij verwaarlozing van vitale digitale infrastructuur.

Digitale dienstverlening hoofdzaak overheidsorganisaties

Digitale dienstverlening behoort tot de kern van het primaire proces van overheidsorganisaties, en moet volgens de studiegroep proactief worden georganiseerd rond de wensen en behoeften van burgers en bedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld in de zorg, in de veiligheid en in het sociale domein. De Nederlandse overheid is nog onvoldoende toegerust op de noodzakelijke digitale transformatie van beleidsvorming en dienstverlening. Het rapport doet daarom aanbevelingen om de overheid haar rol in de informatiesamenleving effectief te laten pakken. Zo worden overheden onder meer opgeroepen om zelf de leiding te nemen en beter samen te werken bij de ontwikkeling en beheer van Informatie- en Communicatietechnologie.

Aandacht en urgentie op hoogste niveau noodzakelijk

De Studiegroep bestempelt de digitale basis infrastructuur (Generieke Digitale Infrastructuur) tot vitale infrastructuur voor Nederland. Eén overheid in dienstverlening en uitvoering naar en voor burgers en bedrijven: dat is wat verdere digitalisering van de overheid kan bewerkstelligen. Digitalisering is daarmee een opdracht aan de gezamenlijke overheden en dient voor deze overheden een ‘board room decision’ te zijn.

Over de studiegroep

Maak Waar komt voort uit de vraag die het kabinet in november vorig jaar aan de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid heeft gesteld om met een advies te komen over (het verbeteren van) het functioneren van de digitale overheid. Onder leiding van secretaris-generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is specifiek gekeken naar de doorontwikkeling, financiering en governance van de Generieke Digitale Infrastructuur en van digitale overheidsdiensten voor burgers en bedrijven.

Documenten

Aanbiedingsbrief bij rapport Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid