Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digicommissaris Bas Eenhoorn evalueert, en trekt conclusie

09/05/2017

 

     

 

 

 

Op 1 augustus 2014 besloot het kabinet tot instelling van een Nationaal Commissaris Digitale Overheid (hierna: Digicommissaris) voor een periode van vier jaar. Het evaluatierapport van Minister Plassterk is op 18 april gepubliceerd.

 Uit de evaluatiebrief:

  • We kwamen uit een situatie die gekenmerkt werd door een gebrek aan sturing, overzicht en inzicht, rolvastheid en vertrouwen;
  • We hebben een sturingsstructuur ingericht met helderheid in rollen, met spelregels en met ruimte voor alle belanghebbenden;
  • We hebben hard gewerkt om urgente financiële problemen op te lossen, in eerste instantie om het bestaande tekort op te lossen en in tweede instantie om duurzame financiering van beheer en exploitatie te realiseren;
  • Op inhoud hebben we mooie slagen gemaakt en wordt meer gezamenlijk en in samenhang opgepakt, maar liggen er nog de nodige uitdagingen op ons te wachten;
  • We zijn nog niet klaar. Vertrouwen begint langzaam te groeien, maar is nog fragiel en de oude reflexen zijn hardnekkig;
  • Politiek commitment van het nieuwe kabinet is nodig,
  • Het bundelen van de politieke verantwoordelijkheid voor de Digitale Overheid en daar bevoegdheden en middelen bij organiseren is een mooie stap;
  • Maar de inzet van bevoegdheden is een sluitstuk (de stok als het niet anders kan). Het doorlopen van zorgvuldige, transparante, interbestuurlijke besluitvorming is essentieel om het vertrouwen verder te laten groeien en zou altijd de eerste stap moeten zijn;
  • Dit vraagt om veel tijd, inzet en aandacht;
  • Mijn advies is om een sterke interbestuurlijke regie-eenheid in te richten ter ondersteuning van de politiek verantwoordelijke(n) om recht te doen aan de bestuurlijke en inhoudelijke complexiteit.

Voor het evaluatierapport en brief aan de Tweede Kamer klik hier