Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

‘Overheid ziet Open Source-wereld als zolderkamerhobbyisten’

09/05/2017

Binnen overheidsorganisaties bestaan er verouderde denkbeelden over Open Source Software (OSS). Dat blijkt uit onderzoek van PBLQ. Het adviesbureau onderzocht of er behoefte is aan een kenniscentrum Open Source Software. Het beeld dat er binnen de publieke sector van OSS is, strookt volgens betrokkenen niet met de werkelijkheid. Er wordt nog vaak gedacht dat OSS ‘hobbyisten op zolderkamertjes’ zijn, zo geven respondenten aan.

Behoefte aan kenniscentrum in kaart gebracht

PBLQ interviewde betrokkenen binnen de overheid over het onderwerp en wilde zodoende achterhalen of er in de publieke sector behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software. Het onderzoek komt voort uit een vraag van PvdA-kamerlid Astrid Oosenbrug die zich al langere tijd inzet voor de toepassing van Open Source Software bij de overheid. Met Open Source is de broncode van software gepubliceerd en vrij beschikbaar voor het publiek. De software is daarom vrij om te kopiëren, aan te passen en te verspreiden. Met open standaarden zijn de softwarespecificaties tussen samenwerkende toepassingen, diensten, systemen en netwerken in te zien.

Beeld over OSS niet overal scherp

Een aantal respondenten geeft tegenover PBLQ aan dat er binnen overheidsorganisaties soms nog behoorlijk verouderde denkbeelden bestaan over OSS. ‘Zo moet men zelfs nog wel eens het beeld corrigeren dat het bij OSS gaat om individuele hobbyisten die op zolderkamertjes bezig zijn om software te ontwikkelen’, schrijven de onderzoekers. De respondenten geven aan dat de OSS-wereld behoorlijk geprofessionaliseerd is en dat er achter OSS-communities meestal een of meerdere bedrijven staan die op een zeer professionele manier bezig zijn met software-ontwikkeling. ‘Maar’, zo stellen de rapporteurs,  ‘dat beeld is evenwel niet bij iedereen in de publieke sector even scherp.’ Omdat de kennis over OSS niet diepgaand is en OSS binnen de publieke sector nog weinig voorkomt, wordt er bij aanbestedingen vaker gekozen voor andere software. ‘Kennis om bij aanbestedingen gericht te vragen naar of te denken aan OSS ontbreekt vaak.’

Geen centrum, wel kennisdeling

De respondenten geven in het onderzoek desondanks aan dat er geen behoefte is aan een kenniscentrum over OSS. ‘Wel is het zinvol een aantal acties te ondernemen om met name de opbouw van kennis over OSS binnen de publieke sector te stimuleren en om te komen tot meer kennisdeling.’ De respondenten hopen op een grotere leveranciersonafhankelijkheid en meer transparantie en verantwoording bij aanbestedingen.

Lees het volledige rapport van PBLQ hier.

 Bron: InGovernment