Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging voor informatiedagen Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT

09/05/2017

In mei en juni 2017 organiseert KING informatiedagen voor het gebruik van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Dit zijn uniforme inkoopvoorwaarden voor alle gemeenten en samenwerkingsverbanden voor alle inkoop van producten en/of diensten op het gebied van IT. Graag nodigen wij u uit voor deze GIBIT-dagen waarin inkopers, informatiemanagers en juristen van uw gemeente met elkaar aan de slag gaan met het toepassen van de GIBIT.
Meld u nu aan voor een sessie in uw regio.

 Waarom de GIBIT?

Gebruikmaken van de GIBIT sluit aan bij de ambities van de Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid en het opdrachtgeverschap te professionaliseren. De GIBIT ondersteunt gemeenten in hun rol als opdrachtgever richting leveranciers. De GIBIT voorziet hierin door de belangen van gemeenten ten aanzien van goed werkende IT te borgen. Door gebruik van de GIBIT door alle gemeenten wordt daarnaast collectief invloed genomen op de aansturing van de markt. Wij raden u daarom aan om:

  • voldoende kennis te nemen van de (toepassing van de) GIBIT;
  • de GIBIT op te nemen in uw inkoopbeleid;
  • de GIBT te gebruiken voor alle inkoop van producten en/of diensten op het gebied van IT.

De informatiedagen die we organiseren zijn specifiek bedoeld om u hierbij te ondersteunen.

Ervaar hoe u de GIBIT toepast!

Tijdens de GIBIT-dagen wordt u geïnformeerd over de aanleiding en toepassing van de GIBIT. Daarnaast duikt u – samen met uw eigen collega’s – in de inhoud van de GIBIT aan de hand van praktijkcasussen: het opstellen van een overeenkomst bij een aanbesteding en het omgaan met incidenten tijdens het acceptatieproces. Tijdens deze casussen is de inbreng van zowel juridische, inkoop-technische als informatiekundige expertise essentieel. Vandaar dat we u vragen om met collega’s vanuit alle drie deze invalshoeken te komen.
Er is een digitale versie van de GIBIT die u vooraf door kunt nemen. De meest actuele informatie over de GIBIT en bijbehorende documenten, zoals de Gemeentelijke ICT Kwaliteitsnormen, vindt u altijd op www.gibit.nl.

Bijeenkomsten, locatie en aanmelden

De GIBIT-dagen worden gehouden op:

  • 16 mei in Zwolle
  • 6 juni in Venlo
  • 15 juni in Rotterdam
  • 22 juni in Zaandam
  • 29 juni in Amersfoort

De bijeenkomsten vinden plaats van 09.00 uur (inloop) tot ongeveer 16.00 uur (gevolgd door een borrel). Een week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma. Uw accountmanager DA2020 is op de GIBIT-dagen aanwezig. U vindt een overzicht van de accountmanager per gemeente op DA2020.nl.
Het is de bedoeling dat u zorgt dat van uw gemeente ook daadwerkelijk de jurist, de inkoper en de informatiemanager aanwezig is. U kunt zich aanmelden voor de GIBIT-dagen via dit inschrijfformulier. Of stuur deze uitnodiging door naar uw collega’s.