Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG wil compensatie BZK voor 93,6 miljoen GDI-kosten

09/05/2017

VNG heeft een compensatieverzoek aangekondigd bij het ministerie van BZK. Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2018 -met andere gebruikers- namelijk structureel 93,6 miljoen bijdragen aan de kosten van van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).  VNG vindt tevens dat de huidige doorbelasting 'onevenredig zwaar uitpakt voor kleine gebruikers'. 

Koerswijziging in financiële verhoudingen

‘Omdat hier sprake is van een koerswijziging in de financiële verhoudingen hebben wij een compensatieverzoek aangekondigd bij het ministerie van BZK’, zo laat VNG weten op haar eigen website. De langslepende discussie over wie voor de kosten opdraait van het beheer en de exploitatie van voorzieningen zoals MijnOverheid, Digipoort en Digid is weer nieuw leven ingeblazen. Er werd lang gezocht naar een structurele oplossing voor het tekort van de GDI , dat zich vanaf 2018 zou voordoen. Tot nu toe werden de kosten voor toenemende digitalisering van de overheidsdienstverlening op ad hoc basis en incident gedreven geregeld.

Forse administratieve last

VNG verwacht bovendien dat de wijze van doorbelasting voor gemeenten een forse administratieve last creëert. De vereniging is sowieso al niet te spreken over de huidige vorm van doorbelasting naar gemeenten. 'De beleidsdoelstelling van stimuleren van gebruik is ondergeschikt geraakt aan het kostenbewustzijn. De VNG heeft zich dan ook verzet tegen deze vorm van doorbelasting, die in de huidige methodiek ook onevenredig zwaar uitpakt voor de kleine gebruikers waaronder groepen van gemeenten. Meebetalen aan de e-Overheid met name aan de GDI is voor ons vanzelfsprekend, maar kan op een manier die dichter bij de doelstellingen van de GDI blijft.'

Evaluatie in 2018

De effecten van de doorbelasting aan publieke en private organisaties, die voor een groot deel uit gemeenten bestaan, worden in 2018 geëvalueerd. Daarbij wordt bekeken hoe de doorbelasting verbeterd kan worden. Ook wordt dan gekeken naar de mogelijkheid voor individuele facturering van de organisaties. 'De financiering van de voorzieningen van de GDI is onder regie van de Digicommissaris duurzaam op orde gebracht. Nu kan er gezamenlijk verder worden gewerkt aan doorontwikkeling, gebruik en innovatie van de GDI', zo meldde de Digicommissaris

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal