Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ophef over Groningse ICT-aanbesteding

23/05/2017

Gemeente Groningen krijgt kritiek te verduren vanwege haar aanbesteding waarbij ze haar volledige ICT-pakket wil outsourcen naar één marktpartij. Het gaat om een contract van 66 miljoen euro voor een periode van zes tot tien jaar.

Dr. Anne Rainville van de Maastricht School of Management (MSM) heeft een economische analyse gemaakt van de betreffende aanbesteding. Uit het onderzoek blijkt dat de Groningse aanpak afwijkt van wat gebruikelijk is bij dergelijke aanbestedingen. De opdracht is namelijk groter en geconcentreerder dan vrijwel alle eerdere ICT-aanbestedingen in Nederland. Volgens Rainville beperkt deze keuze de marktconcurrentie en resulteert het in hogere kosten en meer risico. “Het vermindert de voordelen voor de gemeente en daarmee voor de belastingbetaler”, stelt Rainville in DVHN.

Risicospreiding
Stephan Corvers, expert en adviseur ICT-aanbestedingen bij lokale en internationale overheden concludeert op basis van de analyse van Rainville dat gemeente Groningen een enorm risico neemt. Met name de combinatie van het hoge bedrag voor het contract (66 miljoen) voor een lange looptijd (6 tot 10 jaar) bij een enkele marktpartij. “Het is juist verstandig de risico’s zoveel mogelijk te spreiden. Dat kan door het ICT-pakket op te delen en daar verschillende partijen voor te zoeken die meer gespecialiseerd zijn op de diverse onderdelen.”

Volgens Corvers zou opdelen in onderdelen meer in lijn zijn met het (vernietigende) rapport dat commissie Elias in 2014 publiceerde over mislopende ICT-projecten bij de overheid. Sindsdien moeten landelijke overheden aanbestedingen boven de 5 miljoen euro een voorgenomen outsourcing voorleggen aan Bureau ICT Toetsing (BIT).  BIT bekijkt dan of er een positieve business case is waarbij de dienstverlening goedkoper wordt door de aanbesteding. Gemeenten vallen echter niet onder deze verplichting.

Wél marktwerking
Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor reageert in de krant met een nuancering: “We besteden een deel van onze ICT-organisatie uit, dus niet de volledige ICT-organisatie.” Eerder dit jaar werd al bekend dat de gemeente haar ICT-afdeling met 64 fte wilde inkrimpen en een deel van de werkzaamheden, zoals digitale werkplekken, telefonievoorzieningen en technisch applicatiebeheer en hosting wilde uitbesteden. De vier Groningse collegepartijen spraken in 2014 al af een deel van de ICT uit te besteden.

Volgens de wethouder zijn er meerdere geïnteresseerde marktpartijen. Van een beperkte marktwerking zou er dan ook geen sprake zijn. In de aankondiging op Tenderned vraagt de gemeente om een hoofdaannemer met een of meer onderaannemers. Hierbij daagt zij marktpartijen, zoals het MKB, expliciet uit om in samenwerking als hoofdaannemer/onderaannemer of Combinatie tot aanmelding te komen. Schroor: “We werken toe naar aanbesteding aan een hoofdleverancier. Uit oog van bestuurbaarheid en continuïteit.”

Woensdagavond 24 mei a.s. spreekt de raadscommissie verder over de ICT-aanbesteding.

Bron: Gemeente.nu