Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stemadvies aan de leden VNG over de GGU

31/05/2017

        

VIAG en IMG roepen samen op om steun te betuigen aan, én capaciteit te leveren voor, de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering!

De VNG legt aan haar Algemene Ledenvergadering, die op 14 juni a.s. wordt gehouden, een
aantal ingrijpende voorstellen voor. Die zijn te lezen in de VNG-Ledenbrief 171028, van 17
mei.

Wij roepen de leden op om voor deze voorstellen te stemmen!