Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe tips voor ‘Optimaal Digitaal’

06/06/2017

 

Het online platform Optimaal Digitaal heeft nieuwe tips gepubliceerd in de rubrieken ‘Draagvlak’, ‘Goed proces’ en ‘Digitaal op orde’.

Begin waar de energie zit

Als je een innovatietraject wilt opstarten, begin dan waar de energie zit. Zoek collega’s of bestuurders op die dat project ook belangrijk vinden en enthousiast mee willen doen. Ga met hen van start. Overtuig vervolgens de anderen met de resultaten.

Gebruik Service Design als strategie

Neem Service Design als uitganspunt in je ontwikkel- of verbeterproces van dienstverlening. Daarmee stel je de klant en zijn behoeften écht centraal. Daarbij kijk je naar de hele context van wat de gebruiker wil of moet regelen met jouw organisatie. Niet alleen  naar de website en de aanvraag, maar ook naar de achterliggende processen. Essentieel onderdeel hierbij is het maken van klantreizen. Je test ook met echte gebruikers en verbetert continu. Met maar één doel: steeds weer je dienstverlening optimaliseren om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Ga niet alleen uit van de zelfredzame burger

Wees realistisch over de zelfredzaamheid van je gebruikers. Denk dan niet alleen aan de groep ‘kwetsbare’ burgers, zoals mensen met een laag IQ. Ook hoogopgeleiden zijn niet altijd zelfredzaam. Vooral niet bij tegenslag, zoals een scheiding of werkloosheid. Maar juist dan wordt actie van hen verwacht. Houd hier rekening mee in je dienstverlening. Wees toegankelijk, maak je diensten zo eenvoudig en helder mogelijk. Ga niet meteen uit van kwader trouw en bied hulp en zonodig persoonlijk contact.