Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten stemmen voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

20/06/2017

 

Frank Weerwind tijdens zijn toespraak tot de ALV
(foto: Johan van der Heijden)

De Algemene Ledenvergadering van de VNG stemde 14 juni jl. in met de voorstellen over de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. ('Samen Organiseren'). Dit betreft onder meer activiteiten voor de dienstverlening, zoals verbetering van de informatievoorziening en informatieveiligheid.

Gemeenten stemden tegelijk in met de instelling van een College van Dienstverleningszaken en een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

Met het besluit van de ALV is de gezamenlijke uitvoering van de dienstverlening op vooral informatievoorziening en informatieveiligheid zeker gesteld. Dit is ook van belang voor de verplichtingen die gemeenten zijn aangegaan, onder meer in de Buitengewone ALV (BALV) van 30 november 2016.